Tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho các công ty con

Rate this post

Tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho các công ty con

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính đều có những quy định nhằm tạo hành lang pháp lý để tránh rủi ro cho nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp trong tổng dư nợ tín dụng hiện dao động từ 2,3-3%. Tổng số dư đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản của toàn hệ thống tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 7/2022 là 134 nghìn tỷ đồng (chiếm 49,5% so với cuối tháng 7/2022). đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của toàn hệ thống). Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, toàn bộ khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp được tính toán theo các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn và được kiểm soát chặt chẽ tương tự như hoạt động cấp tín dụng thông thường.


Trái phiếu do công ty phát hành

Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tăng nhanh trong quý I / 2022. Bước sang quý II / 2022 (sau khi Thông tư 16/2021 / TT-NHNN ban hành với các quy định chặt chẽ), tỷ lệ đầu tư này giảm mạnh. Cụ thể, Thông tư 16 tiếp tục quy định tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành, trong đó có mục đích cơ cấu lại nợ doanh nghiệp; Đồng thời, bổ sung các quy định chặt chẽ hơn nhằm góp phần kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư (Trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng), đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng như: Tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3 % theo kỳ phân loại gần đây nhất. Các tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành với mục đích tăng quy mô vốn lưu động. Tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác. Tổ chức tín dụng không được phép bán trái phiếu doanh nghiệp cho các công ty con của chính mình.

Cấm mời chào, góp vốn đầu tư vào nhà đầu tư nhỏ lẻ

Nhà đầu tư không được bán, góp vốn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nếu tổ chức phân phối trái phiếu hỗ trợ doanh nghiệp phát hành gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật, mời gọi nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự (tùy theo quy định của pháp luật). mức độ vi phạm).

Tại cuộc họp báo đặc biệt về Nghị định 65/2022 (vừa ban hành ngày 16/9) do Bộ Tài chính tổ chức, ông Nguyễn Hoàng Dương-Phó Vụ Tài chính – Ngân hàng cho biết, Nghị định 65 bổ sung một số điều. Nghị định 153 về nguyên tắc: Tuân thủ các điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp; Bổ sung các quy định theo thẩm quyền của Chính phủ để tiếp tục phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, bền vững, bảo vệ quyền lợi của tổ chức phát hành và nhà đầu tư, khắc phục những bất cập trên thị trường thời gian qua. . Đồng thời, nghị định cũng tăng cường quản lý, giám sát, bao gồm giám sát liên thông giữa khu vực thị trường tài chính, khu vực tín dụng ngân hàng và các khu vực khác của nền kinh tế.

Theo đó, nghị định bổ sung quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu, bao gồm: Kết quả xếp hạng tín nhiệm theo các trường hợp và lộ trình thực hiện theo quy định đối với đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (từ ngày 1/1/2023). Hợp đồng ký với đại diện trái chủ trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân và xác nhận của ngân hàng thương mại về việc mở tài khoản nhận tiền mua trái phiếu.

Bổ sung quy định nhằm tăng tính chuyên nghiệp của nhà đầu tư cá nhân khi mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, hạn chế tối đa việc nhà đầu tư cá nhân gian lận mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ …

Quỳnh Nga

Vanguard

Leave a Reply

Your email address will not be published.