Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

Rate this post

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh cao học cho năm 2022, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ bao gồm các ngành, ngành.

Theo đó, chỉ tiêu năm 2022 sẽ tuyển sinh là 420 và được đào tạo theo hệ thống chính quy trong thời gian 02 năm tập trung những ngành nghề sau:

+ Tài chính – Ngân hàng – Mã số: 8.340.201

+ Quản lý kinh tế – Mã số: 8.310.110

+ Công cụ quản lý – Mã số: 8.340.403

+ Quản trị kinh doanh – Mã số: 8.340.101

+ Kế toán – Mã số: 8.340.301

+ Phần mềm kỹ thuật – Mã số: 8.480.103

+ Thông tin công nghệ – Mã số: 8.480.201

+ System Information – Code: 8.480.104

+ Language English – Mã số: 8.220.201

+ Kiến trúc – Mã số: 8.580.101

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo thạc sĩ trình độ nhằm giúp học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến ​​thức – chuyên ngành; Tăng cường liên kết kiến ​​thức; Có chuyên sâu kiến ​​thức trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành và kỹ năng vận dụng kiến ​​thức khoa học chuyên ngành vào hoạt động thực hiện công việc; Có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề thuộc ngành – chuyên ngành được đào tạo.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, HÌNH THỨC VÀ TRỜI GIAN ĐÀO TẠO:

2.1. Chỉ tuyển sinh: 420

2.2. Hình thức đào tạo: Chính quy.

2.3. Thời gian đào tạo: 02 năm.

DỰ TOÁN KIỆN:

3.1 Về văn bản bằng đại học:

Người dự tuyển đào tạo thạc sĩ trình độ phải có các điều kiện sau đây:

Đã tốt nghiệp hoặc có đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học đúng ngành, hoặc phù hợp với ngành – chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

Đại học ngành tốt được xác định là ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển Thạc sĩ nếu cùng lĩnh vực đào tạo trong Danh mục giáo dục, đào tạo Thạc sĩ trình độ IV hoặc đào tạo chương trình của hai ngành này at the other wide school mode từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc học trình đơn vị, hoặc tín hiệu của khối kiến ​​thức chuyên môn của ngành đào tạo.

Bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác, thí nghiệm phải học chuyển đổi 9 môn học để tuyển vào các ngành: Quản lý Kinh tế; Công cụ quản lý, Quản trị Kinh doanh.

 1. d) Người có bằng đại học vừa làm đúng ngành (hoặc gần ngành) loại khá trở lên được đăng ký dự tuyển cao học ngay sau khi tốt nghiệp. Người có bằng bình thường loại phải có kinh nghiệm ít nhất 1 năm công việc thực tế kể từ khi tốt nghiệp.

  3.2. Về Văn bằng Ngoại ngữ:

  a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng đại học tốt trở lên có chương trình đào tạo được thực hiện chủ yếu bằng tiếng nước ngoài hoặc bằng đại học tốt làm bằng đại học nâng cấp lên chương trình đào tạo. has been a quality management – Bộ Giáo dục và đào tạo công nhận.

  b) Bằng đại học tốt của các Trường Đại học cấp thời gian không quá 2 năm mà chương trình chuẩn bị đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc dùng cho Việt Nam.

  c) Có năng lực ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc dùng cho Việt Nam (theo Phụ lục Thông tư số 23/2021 / TT – BGD & ĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục and Dao make about Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ trình độ).

  d) Trong trường hợp không có văn bản bằng ngoại ngữ tại điểm a, b, c, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quá thời hạn, ứng viên phải tham gia kỳ thi tuyển sinh tiếng Anh bảo đảm trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức thi theo quy định.

  3.3. Có ràng buộc thân bản lịch trình (is not in the time of the life of the law from the warning up).

  3.4 Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường.

  3.5. Có đầy đủ sức khỏe để học.

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ DỰ PHÒNG KIỆN TRÚNG TUYỂN:

4.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp thi tuyển.

4.1.1. Thi tuyển:

– Môn thi tuyển là môn tiếng Anh bảo mật bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có văn bản bằng chứng chỉ theo thông báo tại điều kiện a, b, c 3.2, thì không phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào tại điểm này.

4.1.2. Xét tuyển:

a) Bằng đại học tốt nghiệp

+ Trung bình loại – đạt 55 điểm

+ Loại Trung bình Khá – đạt 60 điểm

+ Giỏi loại – đạt 65 điểm

+ Sắc xuất loại – đạt 70 điểm

b) Điểm báo bài – theo chất lượng các bài báo khoa học – tối đa 10 điểm

c) Công ty thời gian ưu tiên theo quy định tại điểm một mục 5.2.1 dưới đây; cụ thể:

+ Từ 2 – 4 năm: 6 điểm

+ Từ 4 – dưới 6 năm: 8 điểm

+ Từ 6 năm trở lên: 10 điểm

Tối đa điểm ưu tiên là 10 điểm mỗi tiêu chí là 2 điểm theo các tiêu chí quy định tại điểm b, c, d, e, f, tại mục 5.2.1 dưới đây của thông báo.

4.2. Điều kiện trúng tuyển:

4.2.1. If thi ngoại ngữ tiếng Anh: Đạt yêu cầu từ 50 điểm trở lên theo thang điểm 100.

4.2.2. Xét tuyển:

Dat from the Minimum plus 55 điểm trở lên.

Điểm tuyển sinh được lấy từ độ cao xuống thấp của điểm xét tuyển đến khi đủ tiêu chuẩn tuyển sinh.

 1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC.

5.1 Số ngành được đăng ký dự tuyển: Mỗi thí nghiệm chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành.

5.2 Ưu tiên đối tượng và chính sách:

5.2.1 Ưu tiên đối tượng:

a) Người có thời gian hoạt động 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển) tại các địa phương được định nghĩa là Khu vực tôi trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này thí nghiệm sinh ra phải có sự quyết định tiếp nhận công việc hoặc điều động, biệt phái của cơ quan – tổ chức có thẩm quyền thì mới được tính điểm tuyển.

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

e) Dân tộc thiểu số người có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được định nghĩa là Khu vực tôi trong Qui chế tuyển sinh đại học, hệ thống cao đẳng qui định.

f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hóa học – Được ban giám đốc nhân dân cấp tỉnh nhận dạng, dị dạng, suy giảm khả năng trong sinh hoạt, học tập làm hậu quả độc hóa học.

HỒ SƠ TUYỂN SINH:

6.1 Hồ sơ: Theo mẫu quy định bán tại Viện Đào tạo Sau đại học của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Số 29A, ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội ) từ ngày 10/03/2022.

6.2 Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/03/2022 đến hết ngày 15/12/2022.

6.3 Thời gian xét tuyển theo từng đợt ít nhất mỗi qúy 1 lần.

6.4 Danh sách các môn học chuyển đổi, bổ sung theo từng ngành.

Hồ sơ dự tuyển, nộp trực tiếp tại Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A405) – Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Số 29A, ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng , Hà Nội).

Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Viện đào tạo Sau đại học, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, điện thoại: 024.36339114.

PV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *