Vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Rate this post

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (e-GP) đáp ứng mục tiêu quản lý thông tin thống nhất, vận hành từ hôm nay (16/9).

Mạng mua sắm quốc gia e-GP mới được xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ” theo hình thức đối tác công tư (PPP). Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu phối hợp thực hiện, chủ đầu tư là Công ty Hệ thống thông tin FPT, doanh nghiệp dự án là Công ty Đầu tư và Phát triển hệ thống mạng đấu thầu qua mạng quốc gia. (IDNES) thực hiện, chính thức đi vào hoạt động vào ngày 16 tháng 9.

Kể từ thời điểm này, các đơn vị phải đăng kế hoạch, dự án, thông báo mời thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống e-GP mới. Để tham gia, các đơn vị, tổ chức cần đảm bảo việc xác nhận và cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống e-GP mới. Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu các đơn vị liên quan gồm bên mời thầu và nhà thầu chuyển đổi tài khoản đã đăng ký từ hệ thống cũ sang hệ thống mới, đồng thời hoàn thành việc cập nhật. thông tin trên hệ thống mới từ 1/7. Công tác chuyển đổi được nhiều đơn vị thực hiện và hoàn thiện, giúp chuẩn hóa, cập nhật, làm sạch thông tin tài khoản, hợp nhất các tài khoản trùng lặp.

Doanh nghiệp hoạt động trên hệ thống e-GP mới. Hình ảnh: FPT IS

Điểm khác biệt nữa trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới là sử dụng chứng thư số công cộng (CTS) thay cho CTS chuyên dùng trên hệ thống e-GP cũ. Người dùng không thể sử dụng CTS có sẵn trên hệ thống cũ để sử dụng trên hệ thống mạng đấu thầu mới. Các đơn vị, tổ chức phải sử dụng CTS công khai để xác thực thông tin của tổ chức, cá nhân phục vụ hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Với CTS công ích, người sử dụng có thể dùng chung trên các hệ thống dịch vụ công khác nhau của Chính phủ như khai thuế điện tử, khai BHXH điện tử, kê khai thống kê điện tử.

Đấu thầu quốc gia mới cũng chấp nhận và tương thích với hầu hết các CTS công cộng do các đơn vị được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cung cấp và được công bố trên trang web (NEAC). ) của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hệ thống e-GP mới được xây dựng và thiết kế với 11 phân hệ thành phần, bao gồm: Cổng thông tin điện tử; Quản lý người dùng (User Management); Hỗ trợ người dùng (Call Center); Đấu thầu điện tử (e-Bidding), Mua sắm điện tử (e-Shopping Mall), Quản lý hợp đồng điện tử (e-Contract), Thanh toán điện tử (e-Payment); Danh sách sản phẩm (Danh sách mặt hàng); Tài liệu điện tử (e-Document); Quản lý hiệu suất của nhà cung cấp (Supplier’s Performance Management); Bảo lãnh điện tử (e-Đảm bảo).

Bước vào giai đoạn vận hành chính thức, hệ thống e-GP mới nhằm quản lý toàn bộ quy trình mua sắm điện tử từ cập nhật thông tin dự án, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá xếp hạng nhà thầu. , công khai kết quả đấu thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng qua mạng, theo dõi và quản lý quá trình thực hiện hợp đồng.

Đối với các gói thầu đã phát hành hồ sơ trước ngày 16/9 trên hệ thống e-GP cũ (sử dụng trình duyệt Internet Explorer), doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện lựa chọn nhà thầu trên hệ thống này.

Quy trình đối với gói thầu được phê duyệt áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập HSMT được chia thành hai trường hợp. Trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMT trên Hệ thống e-GP cũ trước ngày 16/9 thì việc lựa chọn nhà thầu sẽ được thực hiện theo E-HSMT đã đăng tải và các quy định tương ứng của pháp luật. Trong trường hợp này, việc mở thầu và đăng thông tin được thực hiện trên hệ thống e-GP cũ.

Trường hợp gói thầu chưa được lập và phê duyệt E-HSMT nhưng chưa được tải lên hệ thống cũ thì phải chỉnh sửa, phê duyệt lại theo quy định và đưa lên hệ thống mới.

Tương tự, quy trình đối với gói thầu được phê duyệt không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng cũng được chia thành hai trường hợp. Trường hợp gói thầu đã được tải lên hệ thống cũ trước ngày 16/9 thì việc lựa chọn nhà thầu sẽ được thực hiện theo các văn bản, quy định đã phát hành. Trường hợp gói thầu chưa lập hồ sơ mời thầu hoặc đã lập và phê duyệt hồ sơ trước ngày 16/9 nhưng chưa đăng tải trên hệ thống cũ thì phải chỉnh sửa, phê duyệt lại hồ sơ mời thầu theo quy định và đăng tải trên trang web. tải xuống trên mạng đấu giá quốc gia mới.

Hoài Phương

Để được hỗ trợ trong quá trình sử dụng hệ thống e-GP mới, người dùng có thể liên hệ đường dây nóng của Trung tâm Đấu thầu trực tuyến quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số 1900 6126 hoặc truy cập vào đây để xem hướng dẫn sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.