Vietstar bắt tay với Tập đoàn Tricor Axcelasia để hỗ trợ doanh nghiệp Việt

Rate this post

Vietstar bắt tay với Tập đoàn Tricor Axcelasia để hỗ trợ doanh nghiệp Việt

Việc ký kết này sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, rủi ro & tuân thủ (“GRC”) và phát triển một chiến lược ESG phù hợp trong kỷ nguyên kinh doanh bền vững.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Sao Việt (Vietstar) và Tập đoàn Tricor Axcelasia ký kết thỏa thuận hợp tác tư vấn và đào tạo về quản trị, rủi ro & tuân thủ (“GRC”) và xây dựng chiến lược ESG phù hợp trong thời đại kinh doanh bền vững cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam.Bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Giám đốc VietStar và Ông Derek Lee, Giám đốc Điều hành cấp cao của Tricor Axcelasia tại Lễ ký kết.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác tư vấn thúc đẩy quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất; tư vấn xây dựng Chiến lược ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) phù hợp trong kỷ nguyên kinh doanh bền vững; thiết lập và củng cố các chính sách và thông lệ ESG; Đánh giá các kiểm soát nội bộ và cải tiến quy trình kinh doanh.

Ngoài ra, Vietstar và Tricor Axcelasia còn tư vấn xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam cũng như các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam tại các nước ASEAN. Qua đó giúp các doanh nghiệp nước ngoài có sự chuẩn bị tốt nhất liên quan đến thị trường cũng như các chính sách, thủ tục trước khi đầu tư vào Việt Nam và ngược lại.

“Song song với xúc tiến đầu tư, chúng tôi tin tưởng rằng việc ký kết với Tricor Axcelasia sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, rủi ro & tuân thủ (“ GRC ”) và xây dựng Chiến lược. Chiến lược ESG phù hợp trong thời đại kinh doanh bền vững. ESG đóng vai trò là đòn bẩy chuyển đổi doanh nghiệp, là nền tảng để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ”, bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Giám đốc VietStar chia sẻ. .

Trước đó, VietStar đã ký Biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Quản lý Singapore (SMU) dưới sự chứng kiến ​​của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Singapore.

Việc hợp tác giữa VietStar và SMU nhằm nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý Việt Nam, chia sẻ những thông lệ tốt nhất trong quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số. Thông qua việc ký kết này, hai bên đã đồng tổ chức Diễn đàn Quản trị cấp cao Việt Nam Singapore lần thứ 2 vào tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published.