Vinafor (VIF) bị phạt và truy thu hơn 1,3 tỷ đồng tiền thuế

Rate this post

VIF đã điều chỉnh giảm lợi nhuận chịu thuế năm 2021 thông qua trích lập dự phòng tổn thất khoản đầu tư vào đơn vị khác tại công ty thành viên không đủ điều kiện theo quy định.

Ngày 23/9, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính về thuế với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Vinafor (HNX: VIF).

Cụ thể, VIF được xác định thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) qua thanh tra năm 2021 do truy thu chi phí sửa chữa 2 hạng mục tại tòa nhà 127 Lò Đúc (Hà Nội) và nhà điều hành của công ty. Lâm nghiệp Hà Tĩnh được tính vào giá thành năm 2021 nhưng không phân bổ cho các năm sau theo quy định.

Đồng thời, VIF đã điều chỉnh giảm lợi nhuận chịu thuế năm 2021 thông qua việc trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác tại công ty thành viên không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Các khoản điều chỉnh giảm sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022, do đó số thuế TNDN phải nộp năm 2022 sẽ giảm theo.

Theo đó, VIF đã nộp tổng cộng 1,34 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế nợ, tiền chậm nộp và tiền phạt). Đến nay, Công ty đã nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước số tiền này.

Về tình hình kinh doanh, nửa cuối năm 2022, VIF ghi nhận doanh thu hơn 976 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 23,5% lên 231 tỷ đồng. Theo đó, VIF đã hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu và 73% kế hoạch lợi nhuận vào năm 2022.

Louis Capital (TGG) hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2022 xuống 0, hủy đợt chào bán 54,6 triệu cổ phiếu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *