Angel’s Egg / In The Aftermath – Bennett The Sage

Rate this post

Quả trứng thiên thần của Mamoru Oshii là một anime đẹp một cách bi thảm và rất có thể là anime hay nhất không bao giờ được phát hành tại Mỹ.

Phần đáng buồn, mặc dù? Chúng tôi gần như có một, nhưng một bộ phim khủng khiếp có thể đã làm tiêu tan mọi hy vọng.

ÁO SƠ MI VÀ ĐĂNG KÝ BÁN TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *