Chấp nhận lạm phát toàn cầu, các doanh nghiệp vẫn lạc quan về triển vọng đơn hàng cuối năm

Rate this post

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo quý III / 2022 do Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy, có 38,6% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn quý 2/2022; 36,0% doanh nghiệp cho rằng tình hình kinh doanh ổn định và 25,4% doanh nghiệp cho rằng khó khăn.

Dự kiến ​​quý IV / 2022, 48,7% doanh nghiệp đánh giá xu hướng tốt hơn quý III / 2022; 33,9% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 17,4% doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh lạc quan nhất với 83,6% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV / 2022 khả quan và ổn định hơn so với quý III / 2022; tỷ lệ này ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước lần lượt là 80,9% và 79,1%.

Về sản lượng sản xuất, có 39,1% doanh nghiệp đánh giá sản lượng sản xuất của doanh nghiệp quý III / 2022 tăng so với quý II / 2022; 35,3% số doanh nghiệp cho là ổn định và 25,6% số doanh nghiệp cho rằng khối lượng sản xuất giảm. Xu hướng của quý IV / 2022 so với quý III / 2022, có 46,8% doanh nghiệp dự báo sản lượng sản xuất tăng; 36,2% số doanh nghiệp dự báo ổn định và 17% số doanh nghiệp dự báo giảm.

Về đơn hàng, có 35% doanh nghiệp có đơn hàng quý III / 2022 cao hơn quý II / 2022; 39% số doanh nghiệp có đơn hàng ổn định và 26% số doanh nghiệp có số lượng đơn hàng giảm.

Xu hướng của quý IV / 2022 so với quý III / 2022, 44,5% doanh nghiệp dự kiến ​​có đơn hàng tăng; 38% doanh nghiệp kỳ vọng có đơn hàng ổn định và 17,5% doanh nghiệp kỳ vọng đơn hàng giảm.

Về đơn hàng xuất khẩu, quý III / 2022 so với quý II / 2022, có 26,9% doanh nghiệp khẳng định số lượng đơn hàng xuất khẩu mới nhiều hơn; 45,1% doanh nghiệp có số lượng đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 28% số doanh nghiệp có số lượng đơn hàng xuất khẩu mới giảm.

Xu hướng quý IV / 2022 so với quý III / 2022, có 37,1% số doanh nghiệp dự kiến ​​tăng thêm đơn hàng xuất khẩu mới; 44,9% số doanh nghiệp dự kiến ​​ổn định và 18% số doanh nghiệp dự kiến ​​giảm.

Như vậy, so với quý III / 2022, bước sang quý IV / 2022 ngày càng nhiều doanh nghiệp tin rằng đơn hàng xuất khẩu sẽ tăng và ổn định vào cuối năm 2022 bất chấp lạm phát toàn cầu tăng cao và nhu cầu cao. nhu cầu dự kiến ​​sẽ giảm.

Trước đó, quý II / 2022: 38,9% số doanh nghiệp có đơn hàng cao hơn quý trước; 39% doanh nghiệp có đơn hàng ổn định và 22,1% có đơn hàng giảm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *