Chỉ thị nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Rate this post

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 16 / CT-TTg ngày 20/9/2022 về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Theo chỉ thị trên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh Covid-19, tạo tiền đề để phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều kết quả đạt được, hệ thống thể chế, chính sách đối với ngành y tế còn nhiều bất cập; y tế cơ sở, y tế dự phòng, công nghiệp dược, trang thiết bị y tế chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống của một bộ phận cán bộ y tế còn nhiều khó khăn; tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số bệnh viện, địa phương chưa được xử lý dứt điểm; Giải ngân đầu tư công cho lĩnh vực y tế còn chậm … Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với ngành y tế và cả hệ thống chính trị. Nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Chủ động, thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh và phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Thể chế hóa kịp thời, toàn diện các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác y tế, nhất là trong các Nghị quyết 20, 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội XIII.

Tiếp tục đặt sức khỏe và tính mạng của mọi người lên trên hết. Làm việc phải thực chất, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế ghi nhận và thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ và 12 điều y đức; không ngừng nâng cao kiến ​​thức, chuyên môn nghiệp vụ, làm giàu y học, nâng cao nghệ thuật y học.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là công việc chung của cả hệ thống chính trị, lấy ngành y tế làm nòng cốt. Phát huy tinh thần đoàn kết; càng khó, càng phức tạp, càng đoàn kết. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của người đứng đầu, người có thẩm quyền trong thực hiện nhiệm vụ của ngành và địa phương trong công tác y tế, trước hết là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Xác định những vấn đề quan trọng và khẩn cấp cần giải quyết ngay; đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các nhiệm vụ trung hạn và dài hạn.

Tiếp cận sự phát triển của ngành y tế một cách tổng thể và toàn diện, cả y tế nhà nước và tư nhân …

Leave a Reply

Your email address will not be published.