Củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn tỉnh

Rate this post

Sau 20 năm thực hiện, Nghị định 78 đã thực sự đi vào đời sống của người dân, nhất là người nghèo tỉnh Bạc Liêu, giúp tỉnh đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác giảm nghèo, nâng cao tỷ lệ hộ nghèo. tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm chỉ còn 0,37% (theo tiêu chí cũ) và hộ cận nghèo còn 1,45% dân số vào cuối năm 2021; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Gần 100% hộ thoát nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp hơn 124.000 lượt hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn sản xuất kinh doanh.

Tổng nguồn vốn của 17 chương trình tín dụng sau 20 năm đạt hơn 2.550 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 277.000 lao động; xây mới và sửa chữa gần 30.000 căn nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ cho gần 100.000 học sinh, sinh viên vay vốn; hỗ trợ vay vốn xây dựng trên 127.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay gần 1.600 trường hợp lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã ký kết các văn bản liên tịch ủy thác tín dụng với 4 tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên; ký hợp đồng ủy thác với 252 hội cấp xã, quản lý hơn 1.900 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ ủy thác trên 2.500 tỷ đồng.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT / TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong thời gian qua, cấp ủy, HĐND, UBND các cấp cũng luôn quan tâm bổ sung nguồn vốn. từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến nay, tổng vốn ủy thác từ địa phương là gần 140 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Huỳnh Văn Thuận cho biết, từ 3 chương trình tín dụng, đến nay tỉnh Bạc Liêu đã triển khai 17 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ hơn 2.550 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng từng bước được nâng cao; Việc triển khai các đề án, phương án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng đã mang lại hiệu quả nhất định ở các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh Bạc Liêu.

Để thực hiện tốt hơn Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP của Chính phủ trong giai đoạn mới và những năm tiếp theo, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Huỳnh Văn Thuận đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tỉnh Bạc Liêu tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát huy những kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ để thực hiện có hiệu quả công tác tín dụng chính. Các chính sách xã hội gắn với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Duy trì và tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả của mô hình tổ chức và phương thức quản lý đặc thù để triển khai hiệu quả hơn nữa tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn tiếp theo; tích cực triển khai Đề án nâng cao chất lượng tín dụng đã được phê duyệt nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, 20 năm qua, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới cũng như trong nước, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch. COVID-19 song được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu của COVID-19”. kép “và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội qua các năm đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế luôn nằm trong tốp 3 của Đồng bằng sông Cửu Long. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội đã được được quan tâm đầu tư bằng nhiều chương trình, nguồn lực, giải pháp, đến cuối năm 2021, số hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,37%, hộ cận nghèo còn 1,45% dân số (Theo tiêu chí mới áp dụng giai đoạn 2022 – 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 5,09%, hộ cận nghèo 6,54%).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều, thời gian tới, mục tiêu quan trọng nhất của tỉnh Bạc Liêu là tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong đó đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo hướng bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã đạt được trong việc thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ trong 20 năm qua. Những kết quả đạt được đã góp phần to lớn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính trị. chính sách xã hội để người nghèo và các đối tượng chính sách hiểu rõ mô hình, nội dung hoạt động, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tặng Bằng khen và vinh dự có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78 của Chính phủ. Chính quyền./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *