Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14 / 10/2022

Rate this post

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh bước vào nhiệm kỳ II từ tháng 12 năm 2017. Qua 5 năm hoạt động, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành xuất sắc phương hướng, nhiệm vụ Đại hội giao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. cho các doanh nghiệp; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp; từng bước thúc đẩy mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đối với xã hội, vị thế của đội ngũ doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. , góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, gắn với dấu ấn 5 năm của nhiệm kỳ, tỉnh Quảng Ninh đứng đầu về chỉ số PCI của cả nước.

Thực hiện quy định tại Điều 20, Nghị định số 45/2010 / NĐ-CP ngày 21/4/2010 “Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý hội”, nhiệm kỳ II của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ kết thúc. kết thúc vào tháng 12 năm 2022. Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 15, bàn công tác chuẩn bị và quyết định tổ chức Đại hội lần thứ III Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội Đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được tổ chức trọng thể trong hai ngày 13 và 14/10/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Tỉnh Ninh).

Đại hội tổ chức hai phiên: Phiên nội và phiên trọng thể. Đại hội sẽ đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027; hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027; công bố các quyết định khen thưởng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINA SME), UBND tỉnh Quảng Ninh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp cho xã hội phát triển kinh tế của tỉnh, có nhiều đóng góp về trách nhiệm xã hội và đóng góp vào sự phát triển của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Với chủ đề “Doanh nghiệp vững mạnh – Đất nước giàu mạnh”, Đại hội sẽ thảo luận một số vấn đề chính trong hoạt động của Hiệp hội. Tại Đại hội có 12 tham luận, tập trung vào các nội dung: Nâng cao vai trò của doanh nghiệp tỉnh trong việc thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh – nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các sở, ngành, địa phương. hướng đi; Phát triển hội viên trong thời kỳ hội nhập; chuyển đổi số doanh nghiệp; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp; Phát triển doanh nhân trẻ thế hệ mới; xây dựng văn hóa doanh nhân; phát huy vai trò, nâng cao năng lực của các hội, hiệp hội, câu lạc bộ, hiệp hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh; định hướng kinh tế xanh, phát triển bền vững, nâng cao trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp – Doanh nhân; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ; chủ động liên kết với doanh nghiệp; Phát triển các sản phẩm du lịch – Phát huy tiềm năng, lợi thế của du lịch Quảng Ninh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *