Để các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với chính sách

Rate this post

Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ chưa biết hoặc chưa tiếp cận được các cơ chế, chính sách dù đã được ban hành nhiều năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *