Điện lực Điện Biên thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động

Rate this post

(TN&MT) – Thời gian qua, Công ty Điện lực Điện Biên đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, cung cấp điện ổn định, an toàn. Cải thiện hoàn toàn độ tin cậy của khách hàng

Ông Trần Đức Dũng – Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh phục vụ khách hàng Tổng công ty giao, Công ty Điện lực Điện Biên đã chủ động chấp hành các chủ trương, chính sách của tỉnh. , chỉ đạo Tổng công ty xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp. Nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng người lao động về vai trò của sản xuất kinh doanh phục vụ khách hàng. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị trong sản xuất kinh doanh để phục vụ khách hàng; thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tại đơn vị để nắm bắt những khó khăn vướng mắc, có giải pháp tháo gỡ, tham mưu chỉ đạo, điều hành sản xuất kịp thời. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn về hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý từ Công ty đến các đơn vị.

Trong công tác thu, chi tiền điện, Công ty xác định là một trong những chỉ tiêu quan trọng, quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Doanh thu sản xuất kinh doanh tháng 8/2022 của công ty đạt 47.497 tỷ đồng, lũy kế 352.415 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8 năm 2022, tỷ lệ thu nộp toàn Công ty đạt 100,62%, vượt 0,82% so với kế hoạch được giao. Trong tháng 8, Công ty không có khách hàng quá hạn cũng như khách hàng nợ quá 15 ngày. Cùng với đó, Công ty yêu cầu lãnh đạo đơn vị duy trì tốt công tác kiểm soát khách hàng có tiền điện tồn đọng. Đảm bảo an ninh, an toàn hóa đơn tiền điện được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

z3735400537700_d9d7b6ad1ea385f181c02c01343d1800.jpg

Nhân viên Công ty Điện lực tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuyển sang thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng và tổ chức.

Để đẩy mạnh thanh toán điện không dùng tiền mặt, ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt như: Tăng cường hợp tác với các ngân hàng trong việc phát triển dịch vụ thanh toán qua tài khoản ngân hàng, phát hành thẻ thấu chi, phối hợp với các đơn vị trung gian VNPT và Viettel để triển khai dịch vụ Mobile Money, ký kết hợp tác với VNPOST để chuyển giao Quầy thu tiền điện, các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện năng. Số khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt ước tính đến hết tháng 8/2022 là 81.364 / 134.671 khách hàng thu được trong tháng, đạt 60,42%, tăng 3,65% so với tháng trước. Trong đó, 3/7 Điện lực hoàn thành chỉ tiêu này (Thành phố, Điện Biên, Mường Chà). Số khách hàng trích nợ tự động qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử của khách hàng, Mobile Money: 16.788 khách hàng, đạt 12,47%.

Cùng với đó, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Công ty trong tháng đều đạt so với quy định. Trong tháng 8/2022, đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 573 khách hàng, thời gian cấp điện bình quân 2,31 / 5 ngày, giảm 2,69 ngày. Lũy kế đến tháng 8, đã tiếp nhận và xử lý cấp điện mới cho 4.474 khách hàng, thời gian cấp điện bình quân 2,51 / 5 ngày, giảm 2,49 ngày. Đồng thời, việc triển khai và áp dụng các hình thức sử dụng tiện ích như nhận tin nhắn Zalo, gọi điện tương tác với khách hàng,… ngày càng gia tăng, thể hiện sự tương tác và hỗ trợ thường xuyên giữa hai bên nhằm góp phần cải thiện và phát triển các dịch vụ. Lũy kế cả năm 2022 sẽ gửi 1.147.145 tin nhắn, trong đó: Thông báo tiền điện: 733.851 lượt; Thông báo tạm ngừng giảm cung cấp điện: 385.157 lượt; thông báo khác: 625.321 lượt.

z3735399724058_e99edb40f62e941af15e196434a266f6.jpg

Tuyên truyền, hướng dẫn các hình thức thanh toán tiền điện cho khách hàng

Đồng thời, để hoàn thành kế hoạch năm Tổng công ty giao, yêu cầu PC Điện Biên tăng cường phát triển dịch vụ nhận tin nhắn qua Zalo, phấn đấu đến tháng 11/2022, toàn Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển khách hàng. Tin nhắn Zalo năm 2022. Điện lực lên kế hoạch giao chỉ tiêu cho từng nhân viên cụ thể, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển khách hàng nhận tin nhắn Zalo. Theo đó, đến tháng 8/2022, toàn Công ty đã phát triển được 2.995 khách hàng đăng ký sử dụng và nhận tin nhắn Zalo, đạt tỷ lệ 89,11%. Tổng số khách hàng đăng ký nhận tin nhắn của ngành điện qua Zalo toàn công ty là: 49.319 khách hàng.

Công ty Điện lực Điện Biên đã, đang và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBCNV trong đơn vị về xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyển đổi số, thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất. lao động, năng suất các yếu tố tổng hợp, hiệu quả công việc để không ngừng nâng cao năng suất lao động, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả nhiệm vụ được giao là những mục tiêu quan trọng mà Công ty Điện lực Điện Biên đang hướng tới. tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *