EVN ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh dịch vụ khách hàng

Rate this post

Một trong bốn mục tiêu chính trong kế hoạch chuyển đổi số toàn diện của EVN là ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh dịch vụ khách hàng, trên cả bốn lĩnh vực hoạt động gồm cung cấp hợp đồng điện theo phương thức điện tử, giao dịch và thanh toán điện tử, chăm sóc khách hàng qua tổng đài tự động và đo đếm điện năng.

Kể từ năm 2019, EVN thực hiện cung cấp hợp đồng mua bán điện và dịch vụ điện theo phương thức điện tử. Theo đó, tất cả các hồ sơ giao dịch dịch vụ điện giữa EVN và khách hàng sẽ phải sử dụng hồ sơ điện tử và chữ ký điện tử. Nhờ đó, đến năm 2021, tỷ lệ hợp đồng điện tử đạt trên 97,9%, tăng 19,90% so với năm 2020 và vượt 7,9% so với yêu cầu đề ra trong kế hoạch chuyển đổi số.

Công nhân Điện lực Lý Sơn lắp đặt công tơ điện tử với công nghệ đọc từ xa (Ảnh: EVN).

Tập đoàn đã kết nối với cả hai hệ thống là nền tảng trao đổi dữ liệu quốc gia (VDXP) và nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) để tích hợp và cung cấp dịch vụ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu dân cư, tích hợp với cổng thông tin của các Bộ , các ngành và nền tảng của Ủy ban nhân dân tỉnh / thành phố (như nền tảng ID Thái Nguyên, Huế-S…).

Kết quả, 12/12 dịch vụ điện của EVN được đưa lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đều đạt cấp độ 4, cấp độ cao nhất của Chính phủ điện tử. Đến cuối năm 2021, số lượng dịch vụ điện được cung cấp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ chiếm khoảng 60% tổng số dịch vụ công của cả nước được thực hiện qua Cổng.

Về thanh toán điện tử, năm 2020, EVN sẽ triển khai thanh toán tiền điện bằng mã QR. Năm 2021, EVN đã kết nối trực tiếp thanh toán qua ứng dụng ứng tiền trên di động với 3 nhà mạng lớn là VNPT, MobiFone và Viettel. Hiện khách hàng của EVN có thể thanh toán mọi lúc, mọi nơi, với tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 95%.

99,67% yêu cầu chăm sóc khách hàng của EVN được tiếp nhận thông qua các kênh tương tác trực tiếp như đường dây nóng của trung tâm chăm sóc khách hàng, ứng dụng của trung tâm hành chính công, cổng dịch vụ công. Hiện chỉ có 0,33% yêu cầu của khách hàng được nhận trực tiếp tại các phòng giao dịch khách hàng của EVN.

Với đo đếm điện năng, tính đến tháng 7/2022, 77,67% khách hàng của EVN đã lắp đặt công tơ điện tử, trong đó khoảng 60% có tính năng thu thập dữ liệu từ xa. Công tơ điện tử giúp quá trình đo đếm điện năng của EVN thuận tiện hơn, giảm sai số.

Nhờ nỗ lực cải cách thủ tục dịch vụ điện và nâng cao chất lượng cung cấp điện của EVN đã góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng (là một trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh) của EVN. Việt Nam đứng thứ 27/190 quốc gia và nền kinh tế trên thế giới và đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published.