Hơn 10.566,7 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình khó khăn vay vốn giải quyết việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh

Rate this post

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa có báo cáo kết quả hỗ trợ vốn vay ưu đãi thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố từ năm 2016 đến nay. Theo báo cáo, trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay giải quyết việc làm hơn 2.584,6 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 1.034,6 tỷ đồng cũng được bố trí để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách khác.

Theo đó, UBND TP đã bố trí ngân sách hơn 910,8 tỷ đồng để bổ sung cho vay hỗ trợ giảm nghèo và hơn 1.173,8 tỷ đồng cho vay giải quyết việc làm đã có biểu hiện lãi. của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện Thủ Đức cũng đã chủ động bố trí vốn ngân sách hơn 615,8 tỷ đồng ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. nhu cầu vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát cận nghèo, hộ vay vốn giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn.

Với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức tín chấp và Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố đến đông đảo người dân. , tích cực triển khai hỗ trợ vốn ưu đãi nên những năm qua không có trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát cận nghèo của thành phố có nhu cầu và đủ điều kiện không được tiếp cận. Nguồn vốn ưu đãi của thành phố phải vay tín dụng đen, hộ thoát nghèo bình thường khá bền vững.

Thông qua 2 chương trình cho vay này, từ năm 2016 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TPHCM đã chủ động luân chuyển vốn hơn 10.566,7 tỷ đồng với 252.841 lượt hộ vay vốn tạo nguồn vốn vay. giải quyết việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải thiện đời sống. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của hộ nghèo thành phố, từng bước vươn lên thoát nghèo, hạn chế tái nghèo, đẩy lùi tệ nạn xã hội và góp phần tích cực thực hiện công tác giảm nghèo. đạt mục tiêu Chương trình giảm nghèo bền vững của địa phương.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tới, thành phố dự kiến ​​cho vay cụ thể như: Đối với Chương trình cho vay hỗ trợ giảm nghèo, dự kiến ​​có 56.971 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo. Chuẩn cận nghèo của thành phố được vay vốn từ chương trình cho vay Hỗ trợ giảm nghèo, với tổng nhu cầu vốn hơn 2.380,6 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách thành phố bổ sung là 792 tỷ đồng.

Đối với Chương trình cho vay giải quyết việc làm, dự kiến ​​có 205.450 khách hàng được vay vốn giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 205.450 lao động, với tổng nhu cầu vốn hơn 10.723,2. tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố bổ sung hơn 4.534 tỷ đồng và vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 2.500 tỷ đồng.

Để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2021-2025, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo trên địa bàn, UBND thành phố kiến ​​nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua. Chủ trương cho phép UBND TP trình HĐND TP thông qua trong kỳ họp chuyên đề tháng 9/2022, bố trí hơn 5.326 tỷ đồng ngân sách TP giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1291 / QĐ-UBND ngày 4/4. 15. Năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh Thành phố thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố để đáp ứng nhu cầu vốn vay. của người nghèo và người dân lao động trên địa bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.