Khu hợp tác phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh

Rate this post

Theo khảo sát của Liên minh HTX cấp tỉnh, 81% tổng số HTX nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước; hơn 100.000 lao động trong khu hợp tác được hỗ trợ 72 tỷ đồng tiền thuê nhà; 78,2% tổng số hợp tác xã và người lao động trong hợp tác xã được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân; 11,4% tổng số HTX được giảm thuế giá trị gia tăng; 71,6% tổng số HTX, trong đó 100% HTX vận tải được giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu; hợp tác xã vay vốn tại ngân hàng thương mại được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; một số hợp tác xã nông nghiệp, vận tải, du lịch vay vốn ngân hàng thương mại được giảm 2% lãi suất; 220 Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã (Liên hiệp HTX) vay vốn ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX các tỉnh, thành phố để khôi phục, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong khó khăn, 400.000 người lao động trong các tổ hợp tác, hợp tác xã (có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm) bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ với tổng trị giá 204 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khu vực kinh tế, hợp tác xã khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, ổn định chính trị – xã hội của đất nước. quốc gia.

Bằng chứng là số HTX, THT, HTX và hộ gia đình, cá nhân thành lập mới ngày càng tăng ở hầu hết các tỉnh, thành phố, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Các HTX nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất, liên kết chuỗi giá trị để tăng sản lượng, năng suất, giảm chi phí đầu vào, bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng; Các HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm OCOP, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Các HTX vận tải và cung ứng dịch vụ phục hồi khá nhanh do nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước tăng; Quỹ tín dụng nhân dân phát triển thành viên mới, tăng dư nợ và hiệu quả cho vay; Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thương mại tăng doanh thu hơn 25% so với cùng kỳ năm 2021; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác (THT) gia tăng số lượng và giá trị dịch vụ cung cấp cho thành viên, giải quyết việc làm cho thành viên và người lao động, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; doanh thu của HTX tăng bình quân 5,6% so với cùng kỳ năm 2021; đa số các tổ hợp tác, hợp tác xã lãi không cao do chi phí đầu vào tăng; nhiều HTX nông nghiệp lãi 350-400 triệu đồng / ha; thu nhập của các HTX phi nông nghiệp tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, các HTX, THT, HTX tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng, chế biến, ứng dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương mại. xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm và kênh bán hàng nội địa và xuất khẩu (Facebook, Zalo, Fanpage, Group, Shopee, Sendo, Tiki, Ladaza, Voso, Postmart,…); liên kết chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa các HTX, THT, giữa doanh nghiệp với HTX, THT tiếp tục phát triển; Có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như công nghệ sản xuất lúa “không dấu chân”, liên kết giữa Tập đoàn Lộc Trời – An Giang với các HTX, liên kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ chanh dây giữa các HTX. , THT với Cty Đồng Giao – Ninh Bình, HTX rau quả CocoFood – Hải Dương, HTX Quang Tiến – Bắc Ninh …

Tuy nhiên, kết quả điều tra cũng cho thấy rõ, khu vực kinh tế hợp tác vẫn còn tồn tại, khó khăn do chi phí sản xuất tăng, giá nông sản trong nước và xuất khẩu tăng nhưng mức hưởng còn thấp, chưa phù hợp. so với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ trong chuỗi giá trị; một số HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thu hẹp sản xuất do thay đổi nhu cầu thị trường sau dịch COVID-19 và thay đổi đơn hàng xuất khẩu; các hợp tác xã xây dựng gặp khó khăn về vốn, trang thiết bị lạc hậu; Các HTX du lịch cộng đồng phục hồi chậm do khó khăn về vốn, cơ sở vật chất xuống cấp, lượng khách du lịch nước ngoài hạn chế; Các hợp tác xã môi trường gặp khó khăn trong việc cạnh tranh hợp đồng thu gom rác thải và cơ sở chôn lấp.

Tỷ lệ HTX được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước còn hạn chế do nhiều tỉnh thâm hụt ngân sách, không còn quỹ đất, nguồn lực hỗ trợ hạn chế, điều kiện và thủ tục hành chính hỗ trợ còn khá chặt chẽ. , chưa được phổ biến sâu rộng và thường xuyên đến các tổ hợp tác, hợp tác xã; Một số chính sách hỗ trợ chưa hấp dẫn, chưa quan tâm đến lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nhất là các hợp tác xã công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, giao thông, thu gom rác thải môi trường, thương mại và tiêu dùng. sử dụng. Nguồn lực hỗ trợ cho HTX còn phân tán ở nhiều đầu mối, làm giảm hiệu quả và không công bằng trong thụ hưởng chính sách giữa các HTX, THT, liên hiệp HTX. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *