Một cuộc phỏng vấn về Neopets Ra mắt trò chơi ghép 3 MỚI “Faerie’s Hope”!

Rate this post

Chúng tôi đã có cơ hội trò chuyện với nhóm đằng sau Neopets!

 1. Hãy cho chúng tôi biết về trò chơi Match 3 và Faerie’s Hope?

  Chúng tôi đang tìm cách giới thiệu Neopia với một nhóm người hâm mộ mới (và kết nối lại với những người đã lâu không có cơ hội kết nối với thương hiệu) và chọn Thể loại Match3 như một cách hay để giới thiệu (các) nhân vật ), cách chơi trò chơi và quan trọng nhất là những câu chuyện và truyền thuyết giúp tạo nên Neopets như hiện tại. Các trò chơi ghép 3 như Faeries Hope, cho phép người dùng tương tác với thương hiệu và truyền thuyết đó nhiều hay ít tùy ý họ.
 1. Neopets đã phát triển như thế nào trong những năm qua?

  Neopets là một sự phản ánh của cộng đồng của nó. Trong những năm qua, khi cộng đồng phát triển, bản thân Neopets cũng phát triển và phản ánh chân thực người dùng cũng như mong muốn và mong muốn của họ. Hầu hết Neopets là một cách để cộng đồng liên tục tương tác với một nền tảng và cơ sở người dùng yêu thích trải nghiệm và câu chuyện của Neopets.

 1. Những người hâm mộ Neopets có thể mong đợi điều gì trong những năm tới?

  Neopets tất nhiên sẽ tiếp tục phát triển và phát triển trong khi vẫn trung thực với câu chuyện ban đầu và khía cạnh cộng đồng của nó. Hãy tìm thêm nhiều cách để chúng tôi tương tác lại với khoảng 100 triệu người đã trải nghiệm Neopets trong hơn 20 năm qua cũng như đảm bảo rằng những người yêu thích Neopets cổ điển sẽ tiếp tục có cơ hội thưởng thức.

 1. Mục tiêu cho năm 2023?

  Tiếp tục lắng nghe và làm việc với cộng đồng về những gì quan trọng đối với họ cũng như mở rộng thương hiệu.

 1. Mọi người có thể hỗ trợ công việc của bạn ở đâu?

  Có nhiều cơ hội để hỗ trợ Neopets bắt đầu với www.neopets.com. Sau đó, hãy kiểm tra chúng tôi trên cửa hàng ứng dụng (iOS và Google Play) để tìm Faeries Hope – hoặc thông qua các sản phẩm khác nhau và các nỗ lực khác hiện đang được tiến hành.

● Facebook: @Neopets
● Facebook: @FaeriesHope
● Instagram: @NeopetsOfficialAccount
● Instagram: @FaeriesHope
● Twitter: @Neopets
● Twitter: @Faeries_Hope
● TikTok: @OfficialNeopets

Cần một cái gì đó được bảo hiểm? Gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *