Nâng cao hiệu quả quản trị trong các doanh nghiệp nhà nước

Rate this post


BNEWSChiều 29/9, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả quản trị trong doanh nghiệp nhà nước”.

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, doanh nghiệp nhà nước có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và phát triển doanh nghiệp; quản lý tạo ra một cơ cấu và tổ chức doanh nghiệp hợp lý, phù hợp với đặc điểm và mục tiêu của công ty; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững và lâu dài của doanh nghiệp.

Ở Việt Nam, khuôn khổ pháp lý về quản trị công ty được quy định trong luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, luật kế toán, kiểm toán, … và các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh chung. đối với mọi loại hình doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nước.
Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước, ông Đặng Quyết Tiến cho biết, khung pháp lý về quản trị còn được quy định bởi các luật chuyên ngành và luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh. kinh doanh tại doanh nghiệp. Ngoài ra, một số hướng dẫn nhằm tạo khuôn khổ thực hiện quản trị cho các DNNN đã được ban hành, chẳng hạn như Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong các DNNN hay Bộ Quy tắc Quản trị Công ty. đối với công ty có vốn góp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)…
Theo TS Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, khung pháp lý về quản trị đã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; Hiện Việt Nam có khoảng 700 doanh nghiệp nhà nước, đóng góp hơn 29% GDP cả nước, thu hút khoảng 0,7 triệu lao động (chiếm khoảng 7,3% toàn khu vực doanh nghiệp). .
Tuy nhiên, nhìn chung, hiệu quả sản xuất – kinh doanh và đóng góp của nhiều doanh nghiệp nhà nước còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực nhà nước đầu tư; Vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả. Một trong những nguyên nhân được xác định là do cơ chế quản trị của doanh nghiệp nhà nước chậm đổi mới, kém hiệu quả, chưa phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, quản trị công ty tại các doanh nghiệp nhà nước thời gian qua chưa thực sự hiệu quả là nguyên nhân khiến các tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện được vai trò chủ đạo. động lực cho nền kinh tế.
Theo PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thực tế 22 năm qua, doanh nghiệp nhà nước dù nắm giữ nguồn lực lớn của nền kinh tế nhưng chưa có dự án đầu tư nào. Đầu tư cho phát triển đủ lớn để tạo động lực đột phá, lan tỏa, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và khu vực doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mới như sản xuất năng lượng. năng lượng sạch, tái tạo, công nghệ cao, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tăng trưởng xanh, công nghiệp công nghệ 4.0 …
Cùng với đó, quản trị công ty chưa thực sự tốt khiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ, đổi mới quản trị công ty triển khai chậm, chưa thực sự tiệm cận với chuẩn mực. các nguyên tắc và thông lệ quốc tế.
Chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế trên, PGS.TS. Ông Hồ Sỹ Hùng cho rằng, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, đổi mới giai đoạn này hầu hết là doanh nghiệp lớn, còn nhiều vướng mắc về tài chính, sở hữu nhiều đất đai nên việc thực hiện kéo dài. . Bên cạnh đó, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế; Việc thể chế hóa và thực hiện các chủ trương của Đảng về doanh nghiệp nhà nước còn nhiều bất cập, cơ chế, chính sách chưa kịp thời thay đổi nhằm tháo gỡ rào cản hành chính, khuyến khích doanh nghiệp tích cực đầu tư, mở cửa. mở rộng kinh doanh, đổi mới.
Do đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng mục tiêu của quản trị doanh nghiệp nhà nước thời gian tới là 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng quản trị trên nền tảng số, thực hiện quản trị doanh nghiệp. tiếp cận các nguyên tắc quản trị của OECD ”, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tận dụng cơ hội. phát triển nhằm thực hiện vai trò, vị trí của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế.

Ông Đặng Quyết Tiến cho rằng, trước hết cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị công ty trong doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thông lệ quốc tế phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, việc sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014 / QH13 trong thời gian tới là cơ hội để sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và quy định pháp luật. luật quản trị công ty; hướng tới việc áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị công ty trong điều kiện thực tế tại Việt Nam; nâng cao niềm tin của nhà đầu tư; tăng cường bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu, nhà đầu tư và các bên liên quan; đồng thời vẫn đảm bảo việc quản trị doanh nghiệp nhà nước được thực hiện một cách minh bạch và có trách nhiệm với mức độ chuyên nghiệp và hiệu quả cao.
Theo đó, trong dự thảo Luật sửa đổi Luật số 69/2014 / QH13, Cục Tài chính doanh nghiệp đang trình Chính phủ 4 nhóm chính sách về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, trong đó có chính sách về đầu tư. đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; chính sách cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chính sách quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; chính sách về quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu; Đặc biệt, mục tiêu của việc xây dựng chính sách là tăng cường quản trị công ty tại các doanh nghiệp nhà nước thay vì tập trung vào quản lý vốn nhà nước như hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *