Ngân hàng Hợp tác hỗ trợ tốt sự phát triển của Quỹ tín dụng nhân dân

Rate this post

Ngày 14/9, tại Hà Nội, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2020, 2021. Dự đại hội có ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. nước (NHNN); Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và các Quỹ tín dụng nhân dân.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ngân hàng Hợp tác đánh giá, trong hai năm 2020 và 2021, kinh tế thế giới sẽ tiếp tục gánh chịu những hậu quả tiêu cực do đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh toàn cầu khó khăn, kinh tế Việt Nam trở thành điểm sáng khi nằm trong nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới. Đóng góp vào thành công chung của đất nước, ngành ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong việc hỗ trợ nền kinh tế vượt qua đại dịch. Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, ngành Ngân hàng đã sớm vào cuộc, chủ động các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của dịch COVID-19, khắc phục khó khăn, hỗ trợ nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, đảm bảo kiểm soát lạm phát; ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 gây ra; Quản lý tín dụng hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế; Tích cực triển khai các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn công nghệ thông tin, hệ thống thanh toán.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Hợp tác, Đại hội thành viên năm 2020 và 2021 sẽ được tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế đang dần hồi phục sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. . 19. Những biến động của thị trường tài chính trong hai năm qua đã tác động không nhỏ đến ngành ngân hàng, ngân hàng hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân. Mặc dù quy mô và năng lực tài chính còn khiêm tốn nhưng Ngân hàng Hợp tác xã luôn nỗ lực và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của hệ thống QTDND thông qua các giải pháp như: Duy trì mức lãi suất tiền gửi theo quy định. của các Quỹ tín dụng nhân dân cao hơn lãi suất huy động trong dân cư; thực hiện điều chỉnh lãi suất huy động và lãi suất tiền vay các năm 2020, 2021; hỗ trợ nhiều QTDND gặp khó khăn; triển khai đồng bộ các giải pháp để vừa sử dụng vốn hiệu quả, vừa đảm bảo hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống; góp phần tích cực chia sẻ lợi ích, giảm bớt khó khăn cho quỹ tín dụng nhân dân. Tính đến ngày 31/12/2021, Ngân hàng Hợp tác đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước giao.

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Hợp tác xã và hệ thống QTDND đẩy mạnh hoạt động cho vay, cung ứng dịch vụ tài chính, ngân hàng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. dịch vụ, đời sống của hội viên, thực hiện các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và đẩy mạnh chủ trương phát triển Tam nông, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ngân hàng Hợp tác đã triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời hệ thống QTDND, thực hiện tốt vai trò là ngân hàng đầu mối của các QTDND. Hệ thống QTDND ngày càng vững mạnh về năng lực tài chính, chất lượng đội ngũ và trình độ quản lý: quy mô tổng tài sản, quy mô vốn điều lệ, huy động vốn và cho vay thành viên năm 2021 tăng so với năm 2020; tỷ lệ nợ xấu thấp …

Đồng hành với sự phát triển của hệ thống QTDND, trong năm qua, Ngân hàng Hợp tác đã tích cực hỗ trợ vốn, nhân sự, công nghệ, đào tạo nghiệp vụ cho hệ thống QTDND, đồng thời áp dụng các biện pháp thúc đẩy sự phát triển của hệ thống QTDND. thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh kinh doanh vốn, sử dụng có hiệu quả tiền gửi điều tiết của nhân dân gửi Ngân hàng Hợp tác xã, qua đó hoàn thành chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước giao.

Đại hội đã công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng Hợp tác xã nhiệm kỳ III. Trong đó, ông Nguyễn Quốc Cường được Đại hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Vũ Ngọc Khuynh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng Hợp tác xã nhiệm kỳ III.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ngân hàng Hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc liên kết hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và hoạt động. cơ cấu lại và xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém. Đồng thời biểu dương những kết quả mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Hợp tác xã đã đạt được trong các năm 2020-2021. Là trụ cột cho sự phát triển của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, đến năm 2020 – 2021, ngân hàng hợp tác xã tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là công cụ quản lý của NHNN đối với hệ thống tín dụng nhân dân, hỗ trợ tích cực và tạo động lực đối với Quỹ tín dụng nhân dân, tạo nguồn vốn phục vụ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng xóa đói giảm nghèo, hạn chế tín dụng đen, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là khu vực nông thôn. khu vực nông nghiệp và nông thôn.

Theo Phó Thống đốc, sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc đang bước vào giai đoạn mới, ngày càng đi vào chiều sâu với yêu cầu cao hơn, trong bối cảnh thế giới được dự báo có nhiều biến động. khó lường, đang đặt ra nhiều vấn đề mới, nặng nề và phức tạp hơn cho ngành ngân hàng nói chung và ngân hàng hợp tác xã nói riêng.

Để góp phần cùng hệ thống chính trị và toàn ngành Ngân hàng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 cũng như cả giai đoạn 2021-2025, Phó Thống đốc yêu cầu Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Ngân hàng Hợp tác nhiệm kỳ mới và toàn thể cán bộ, công nhân viên Ngân hàng Hợp tác xã cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục những vấn đề còn dang dở, tập trung thực hiện các quyết sách. danh mục các giải pháp, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 01 / CT-NHNN, Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, các nhiệm vụ khác của ngành ngân hàng và cụ thể trong chiến lược, kế hoạch kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của ngân hàng hợp tác xã trong việc liên kết hệ thống QTDND.

Đặc biệt, Ngân hàng Hợp tác xã cần tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, hiện đại hóa, đầu tư đổi mới hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển ngân hàng hợp tác xã hiện đại; Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, phù hợp với định hướng, mục tiêu và giải pháp tại Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ hoạt động của chi nhánh để kịp thời phát hiện và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng; Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và hỗ trợ các QTDND, nhất là nhân sự về pháp luật và công nghệ thông tin.

Cùng với đó, tăng cường vai trò là ngân hàng đầu mối liên kết hệ thống cho các liên hiệp tín dụng thành viên, nhất là trong việc điều hòa vốn và hỗ trợ tài chính, đào tạo, kiểm toán nội bộ. Tiếp tục là công cụ hữu hiệu của Ngân hàng Nhà nước trong công tác thanh tra, giám sát và hỗ trợ xử lý các QTDND yếu kém, mất an toàn hoạt động. Chủ động đề xuất với NHNN các giải pháp cơ cấu lại mô hình tổ chức tín dụng là Hợp tác xã trong giai đoạn tới và hoàn thiện hành lang pháp lý về cơ chế hỗ trợ Quỹ tín dụng nhân dân gặp khó khăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.