Ngăn sàn móc hàng, làm giá.

Rate this post

Tại Tờ trình của Chính phủ về Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ Xây dựng cho rằng có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản cấu kết với nhau để ôm hàng, làm giá, tạo sóng, thổi phồng giá, gây bức xúc. . sốt ảo ăn chênh lệch làm náo loạn thị trường.

Theo Bộ Xây dựng, mô hình sàn giao dịch bất động sản đã được quy định nhưng hoạt động còn nhiều bất cập, chưa đảm bảo quản lý giao dịch bất động sản, phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản còn đơn giản, dẫn đến nhiều bất cập trong thực tế.

Chẳng hạn, chưa hình thành được hệ thống giao dịch đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo kiểm soát tốt tính pháp lý của các giao dịch bất động sản, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Sở Xây dựng nhiều địa phương không quản lý được số lượng sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn. Chất lượng hay năng lực thực sự của các sàn này chưa được đánh giá và quản lý hiệu quả bằng các công cụ quản lý nhà nước.

Ngoài ra, theo Bộ Xây dựng, có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản cấu kết với nhau để ôm hàng, làm giá, tạo sóng, thổi giá, gây sốt ảo để ăn chênh lệch, làm xáo trộn thị trường bất động sản. sản xuất.

Để khắc phục những tồn tại này, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã dành mục 2 và 7 quy định về sàn giao dịch môi giới bất động sản với các nội dung như nguyên tắc tổ chức và hoạt động. , giao dịch bất động sản phải thông qua sàn, điều kiện thành lập sàn, đăng ký hoạt động của sàn, nội dung hoạt động của sàn, quyền của sàn, nghĩa vụ của sàn; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch.

Đáng chú ý, Điều 61 và 62 Dự thảo quy định mô hình hoạt động của sàn như sau: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định. pháp luật về doanh nghiệp, phải đảm bảo các điều kiện và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Điều 63 và 65 của Dự thảo cũng quy định rõ về nội dung hoạt động và nghĩa vụ của sàn giao dịch môi giới bất động sản.

Theo đó, các sàn giao dịch niêm yết và cung cấp công khai thông tin về bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh cho người tham gia có nhu cầu giao dịch; cung cấp thông tin giao dịch bất động sản cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Các sàn cũng báo cáo thông tin về hoạt động kinh doanh của sàn cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định hoặc theo yêu cầu.

Sở giao dịch phải đảm bảo rằng bất động sản được niêm yết trên sàn giao dịch đủ điều kiện để giao dịch; cung cấp hồ sơ, thông tin đầy đủ, trung thực về bất động sản và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

Sở giao dịch thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; quản lý công ty môi giới và đại lý theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động; hàng năm tổ chức các lớp đào tạo nâng cao kiến ​​thức nghiệp vụ cho các nhà môi giới; Lưu giữ hồ sơ khách hàng theo …

Dự kiến, Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội lần thứ nhất vào kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2023), Quốc hội khóa XV và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 5 năm 2023). Tháng 10 năm 2023).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *