Nhiệm vụ và giải pháp duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Rate this post

Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 9/2022, Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Lạm phát ở nhiều nước và khu vực tăng mạnh, ở mức cao; Việc tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tài khóa tiền tệ dẫn đến giảm tốc độ tăng trưởng, tăng nguy cơ suy thoái và tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính, tiền tệ và nợ công.

Trong nước, với quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, độ mở lớn, sức cạnh tranh và sức bật của nền kinh tế còn hạn chế; Những biến động nhỏ của kinh tế thế giới có thể ảnh hưởng lớn đến tình hình trong nước, đặc biệt là áp lực lạm phát, tỷ giá hối đoái, chi phí sản xuất tăng, nhu cầu ở các thị trường xuất khẩu truyền thống bị thu hẹp …

Trong bối cảnh đó, Chính phủ luôn ưu tiên duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là Chỉ thị số 15 / CT-TTg ngày 16-9. , Năm 2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới; Một số trong số đó tập trung vào những điều sau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương: (i) Thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, vững chắc, bảo đảm chủ động, linh hoạt, hiệu quả và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các chính sách tài khóa và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Phối hợp đồng bộ các công cụ, giải pháp về tỷ giá, lãi suất và tăng trưởng tín dụng. Điều hành lãi suất phù hợp với lạm phát và thị trường trong và ngoài nước; phối hợp đồng bộ với điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với tình hình mục tiêu thị trường và chính sách tiền tệ, sẵn sàng can thiệp bán ra khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022 / NĐCP của Chính phủ; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách. (ii) Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản trị, tiết giảm chi phí, nghiên cứu, tìm giải pháp phấn đấu ổn định hoặc giảm chi phí, lãi suất.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các chính sách mở rộng tài khóa hợp lý, có trọng tâm và hiệu quả. Đẩy mạnh tăng thu, mở rộng cơ sở thu, tăng cường chống thất thu; triệt để chỉ tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, các khoản chi không thực sự cần thiết. Tiếp tục chỉ đạo rà soát việc giảm các loại thuế, phí, lệ phí và có chính sách phù hợp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm. Cùng với các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống; được tăng lương tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương: (i) Theo dõi, nắm bắt chặt chẽ diễn biến tình hình quốc tế và trong nước, tăng cường phân tích, dự báo, chủ động. có giải pháp phù hợp và đối sách kịp thời trước những biến động của tình hình quốc tế và trong nước. (ii) Đẩy mạnh đôn đốc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển. (iii) Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; cùng các bộ, cơ quan, địa phương giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh, những vấn đề còn tồn đọng.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến cung cầu, tình hình thị trường các mặt hàng thiết yếu, nhất là xăng, dầu; không có giải pháp ngắt nguồn cung, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu khu vực công thương nghiệp, phấn đấu xuất siêu bền vững. Thúc đẩy mạnh mẽ phát triển thị trường trong nước, xúc tiến thương mại, đa dạng hóa và mở rộng thị trường quốc tế. Đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm tuyệt đối an ninh lương thực trong mọi tình huống; đẩy nhanh tái cơ cấu và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, khẳng định, củng cố và phát triển chuỗi giá trị trái cây, thực phẩm, thủy sản toàn cầu. …

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy phát triển thị trường lao động bền vững, hiệu quả; thúc đẩy mạnh mẽ công tác đào tạo lao động có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trên các lĩnh vực và chuẩn bị cho xu hướng chuyển đổi đầu tư. Làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. cái khăn lau.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững.

Các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao: (i) Quán triệt quan điểm chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô chủ động, linh hoạt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn trong phương hướng: đảm bảo sự ổn định trong điều kiện không chắc chắn; giữ thế chủ động trước những diễn biến bất ổn, phức tạp, khó lường; kiên định, nhất quán, phù hợp và hiệu quả trước những tác động nhiều chiều từ thế giới và trong nước; kiểm soát rủi ro, ứng phó kịp thời với nguy cơ suy thoái, khủng hoảng; xây dựng đường lối hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn tiền tệ, tín dụng, tài chính, nợ công, lương thực, năng lượng và thông tin. (ii) Công tác lập kế hoạch tốt; rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, tạo nền tảng vững chắc để ổn định vĩ mô và phát triển bền vững. Tập trung xử lý có hiệu quả các vấn đề tồn đọng theo quyết định của cấp có thẩm quyền. (iii) Tiếp tục tập trung phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giữ vững ổn định chính trị – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu. (iiii) Bám sát, nắm chắc tình hình, tăng cường năng lực phân tích, dự báo, phản ứng chính sách nhanh chóng, kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách.

Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác thông tin và truyền thông, bảo đảm phản ánh chính xác, khách quan, trung thực, chính xác, góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chia sẻ tháo gỡ khó khăn. thách thức cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc, xã hội, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân, các doanh nghiệp cộng đồng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng, của sự quản lý của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương. /.

Trinh Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *