Ra mắt Chỉ số Liêm chính trong Doanh nghiệp Việt Nam

Rate this post

Bộ chỉ số được xây dựng xoay quanh 7 yếu tố cần thiết để xây dựng và vận hành một doanh nghiệp dựa trên sự chính trực, bao gồm văn hóa (cam kết từ lãnh đạo, quản lý, nhân viên, đào tạo); quy tắc ứng xử, kiểm soát, giao tiếp, ứng xử (người lao động và bình đẳng / hòa nhập giới, cộng đồng, xã hội, môi trường và phát triển bền vững); tuân thủ và chứng nhận.

VBII được khuyến nghị cho các doanh nghiệp ở Việt Nam thuộc mọi quy mô, hình thức sở hữu, lĩnh vực và cơ cấu, công ty niêm yết, công ty tư nhân trong nước, công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc công ty nhà nước. Bất kỳ doanh nghiệp nào quan tâm đến tính liêm chính trong kinh doanh và coi tính liêm chính trong kinh doanh là nguyên tắc cơ bản để tăng trưởng đều có thể sử dụng chỉ số này.

Minh bạch, trách nhiệm giải trình và liêm chính là những yếu tố then chốt trong việc xác định quản trị tốt và khẳng định sự tồn tại của một môi trường kinh doanh công bằng ở bất kỳ quốc gia nào. Trước sự phục hồi của đại dịch Covid-19, ngày càng nhiều nhà đầu tư và người tiêu dùng quan tâm đến tầm quan trọng của quản trị tốt. Điều này được thể hiện qua việc Chính phủ và các sở giao dịch chứng khoán khuyến khích các doanh nghiệp báo cáo về các hoạt động phi tài chính của họ.

Điều quan trọng đối với Việt Nam là tiếp tục thu hút các khoản đầu tư có chất lượng và cải thiện tính minh bạch. Hành vi công ty có thể là một yếu tố có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến mức độ tham nhũng trong nước.

Việt Nam là một trong số ít quốc gia được xếp hạng trong Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tăng 26 bậc trên toàn cầu (từ 113 năm 2017 lên 87 năm 2021). Theo Chỉ số Nhà nước pháp quyền của Dự án Tư pháp Thế giới, Việt Nam là một ngoại lệ trong số các nước ASEAN khi vươn lên vị trí thứ 88.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tham nhũng vẫn dễ dàng xảy ra trong một số lĩnh vực nhất định. Một báo cáo khảo sát kinh doanh do VCCI và UNDP công bố hồi tháng 6 cho thấy ít nhất 1 trong số 3 doanh nghiệp tham gia mua sắm công ghi nhận các khoản chi không chính thức để giành được hợp đồng. Điều đáng lo ngại hơn nữa là “văn hóa hoa hồng” hay các khoản chi phi chính thức đã trở nên quen thuộc đến mức các doanh nghiệp sẵn sàng chi trả ngay cả khi không ai yêu cầu.

“Chỉ số Liêm chính trong Doanh nghiệp Việt Nam là một công cụ nếu được các doanh nghiệp sử dụng một cách trung thực và minh bạch sẽ góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của đất nước, tạo dựng niềm tin dựa trên dữ liệu. và thông tin, thu hút đầu tư, tạo ra của cải, cải thiện đời sống của người dân “, Phó đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Patrick Haverman cho biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published.