Rà soát những bất cập của hệ thống thông tin đất đai

Rate this post

Cụ thể, tại Công văn số 6227 / VPCP-NN ngày 20/9/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát. các quy định. Các quy định của pháp luật liên quan đến hệ thống thông tin đất đai được ban hành kể từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành cho đến nay.

Rà soát những bất cập của hệ thống thông tin đất đai - Ảnh 1.

Nhà nước cần sớm xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ về đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng kết thực tiễn những vướng mắc, bất cập liên quan đến hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý. Nhà nước (chia sẻ, kết nối dữ liệu, đầu tư, bảo mật …), trên cơ sở đó căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất các giải pháp phù hợp với cấp có thẩm quyền. giải quyết những bất cập này trước khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực.

Về thông tin đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản, hàng quý, hàng năm Bộ Xây dựng công bố báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản. Ngoài ra, Tổng cục Thống kê cũng công bố số liệu thống kê về giá bất động sản và chỉ số giá thị trường bất động sản. Ngoài ra còn có các báo cáo thị trường của một số công ty tư vấn bất động sản hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Tuy nhiên, theo PGS.TS. Trần Kim Chung – nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, thông tin đất đai và các báo cáo chính thống của nhà nước không được coi là thông tin đại chúng, chỉ là thông tin do Chính phủ cung cấp. lời yêu cầu.

PGS.TS. Trần Kim Chung đánh giá, việc hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác còn chậm, nhất là một số quy định thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy minh bạch, an toàn giao dịch. . Các tài liệu cập nhật và chính thức đang trong quá trình hoàn thiện và chờ xuất bản.

Để khắc phục những bất cập trong lĩnh vực bất động sản, nhiều ý kiến ​​cho rằng, Nhà nước cần sớm xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ về đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản. Trước hết, cần sửa đổi Luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản.

PGS.TS. Trần Kim Chung lưu ý, việc sửa đổi cần quy định theo hướng: phải đăng ký thông tin theo thửa đất; cập nhật tự động theo thời gian; thông tin phải bao phủ toàn quốc; thông tin phải được tích hợp nhiều tiện ích; thông tin đất đai, nhà ở, bất động sản phải được liên kết với dữ liệu cá nhân (căn cước công dân …); thông tin phải công khai, minh bạch và có thể dự đoán được; Sử dụng thông tin với một khoản phí.

Rà soát những bất cập của hệ thống thông tin đất đai - Ảnh 2.

Việc xác định bảng giá đất hàng năm còn nhiều bất cập, cùng với đó, cơ sở dữ liệu giá đất đầu vào chưa đáng tin cậy.

Ở góc độ doanh nghiệp, một lãnh đạo đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp có thể chủ động đi tiên phong trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin đất đai một cách độc lập để Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư sử dụng. sử dụng.

Ông Trần Xuân Lương – Chuyên ngành Bất động sản Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường (trực tiếp là Tổng cục Quản lý đất đai) là cơ quan thực hiện việc xây dựng và quản lý đất đai. thông tin đất đai. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất có đầy đủ dữ liệu trong xây dựng và quản lý thông tin giá đất cần có sự phối hợp, tham gia của các Bộ, ngành như Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ. Tài chính và Bộ Tài chính. Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng và các đơn vị tư vấn về giá đất.

“Để có đầy đủ dữ liệu trong công tác xây dựng và cập nhật thông tin giá đất, ngoài việc thu thập thông tin giá đất, địa phương cần kết hợp, sử dụng thông tin ngành liên quan, như hệ thống văn phòng công chứng, tổ chức thẩm định giá, nhà đất các sở giao dịch, trong đó quy định tất cả các loại bất động sản đất đai phải giao dịch qua sàn, từ đó hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, giá bất động sản và do một cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý ”, TS Trần Xuân Lương nhấn mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *