SmartEVN phù hợp trong chiến lược chuyển đổi số

Rate this post


BNEWSSmartEVN hiện là cổng tích hợp các công cụ quản lý, điều hành trong EVN và cung cấp số hóa các quy trình nghiệp vụ phục vụ người lao động trong Tập đoàn.

Sản phẩm ứng dụng phục vụ người lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (gọi tắt là SmartEVN) do Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin (EVNICT) xây dựng và phát triển đã được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Việt Nam phê duyệt. Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) trao tặng Giải thưởng Sao Khuê 2022 trong lĩnh vực: Quản lý, điều hành tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Tạ Trung Kiên, Phó Trưởng Ban Kế hoạch (EVNICT) cho biết, sản phẩm SmartEVN đã được triển khai tại 21/21 đơn vị thuộc EVN; 2/9 Tổng công ty là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1). Đến cuối năm nay, trong Tập đoàn sẽ hoàn thành 7 tổng công ty.
SmartEVN hiện là cổng tích hợp các công cụ quản lý, điều hành trong EVN và cung cấp số hóa các quy trình nghiệp vụ phục vụ người lao động trong Tập đoàn.
Hệ thống phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, từ lãnh đạo đến toàn thể nhân viên đang tham gia vận hành và khai thác hệ thống. Cụ thể, đối với lãnh đạo, sẽ điều hành và quản lý công việc từ xa, mọi lúc, mọi nơi; Quản lý các công việc được giao rõ ràng, minh bạch; Nắm bắt thông tin đầy đủ, đưa ra quyết định chính xác và tạo môi trường làm việc dân chủ, trao đổi cởi mở.
Đối với cán bộ, công nhân viên sẽ dễ dàng quản lý, tra cứu, tìm kiếm thông tin; Đăng ký và cập nhật thông tin; Báo cáo công việc kịp thời; Một công cụ để trao đổi công việc. Riêng cán bộ nghiệp vụ sẽ thực hiện các quy trình nghiệp vụ trên hệ thống; Dễ dàng quản lý, tra cứu thông tin khi cần và Tìm kiếm tài liệu gốc một cách nhanh chóng.
Hệ thống được xây dựng dựa trên quy trình nghiệp vụ do EVN xây dựng và ban hành, áp dụng trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam; do đó đáp ứng được các yêu cầu và hoạt động đặc thù của EVN mà các sản phẩm cùng loại bên ngoài chưa đáp ứng được.
Trong quá trình thiết kế các sản phẩm ứng dụng phục vụ người lao động trong EVN, EVNICT đang hướng tới các mục tiêu: Xây dựng ứng dụng SmartEVN trên nền tảng web và ứng dụng di động, dành cho CBCNV EVN, phục vụ công tác quản lý điều hành nội bộ Tập đoàn; Kết nối ứng dụng SmartEVN với các hệ thống nội bộ của EVN để cung cấp thông tin cho người lao động, nâng cao hiệu quả và năng suất công việc; Xây dựng bổ sung một số phân hệ trên hệ thống thông tin nội bộ của EVN để đảm bảo khi tích hợp với SmartEVN cung cấp đầy đủ các tính năng trên cả thiết bị di động và nền tảng web, có thể triển khai trên diện rộng. EVN; Thiết lập các công cụ truyền tải thông điệp của Tập đoàn, đơn vị đến người lao động. Vì vậy, ứng dụng SmartEVN được triển khai rộng rãi từ Công ty mẹ EVN đến các đơn vị thành viên của EVN.

Theo EVNICT, sau khi xây dựng và triển khai SmartEVN sẽ quản lý thống nhất danh tính người dùng giữa các hệ thống quản lý nhân sự (HRMS), Doffice và các tiện ích văn phòng. Việc quy hoạch các dịch vụ dùng chung như mã định danh xác thực tập trung, chữ ký số tập trung giúp việc quản lý các dịch vụ được thống nhất trong quản trị, vận hành, điều chỉnh, bổ sung tính năng.
Hệ thống tích hợp, kết nối giữa các phần mềm, phát huy thế mạnh của từng sản phẩm hiện có, bổ sung, chỉnh sửa những tính năng chưa hoàn thiện, để có sản phẩm liên thông triển khai thống nhất trong EVN. . Phần mềm hỗ trợ nhiều tính năng khai thác dữ liệu, cho phép lãnh đạo các đơn vị, phòng ban và nhân viên truy vấn, tổng hợp thông tin, báo cáo thuộc thẩm quyền một cách nhanh chóng.
EVNICT cho biết, hệ thống SmartEVN phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của EVN và hướng tới chuyển dịch các hệ thống sang hướng dịch vụ, phù hợp với hạ tầng EVN Cloud. Đồng thời, chuyển sang triển khai cơ sở dữ liệu tập trung làm tiền đề triển khai, ứng dụng các công nghệ Bigdata, AI, IoT, BA trong hoạch định chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn thế giới. Coporation, nhóm.

Đánh giá về hiệu quả kinh tế của sản phẩm, EVNICT cho rằng khi ứng dụng SmartEVN sẽ phục vụ tốt cho hoạt động quản lý nội bộ của Tập đoàn; Kết nối ứng dụng SmartEVN với các hệ thống nội bộ của EVN nhằm cung cấp thông tin cho người lao động, nâng cao hiệu quả và năng suất công việc.
Ứng dụng của SmartEVN còn giúp tiết kiệm chi phí văn phòng: in ấn, photocopy, lưu trữ tài liệu; Chi phí về thời gian thực hiện công việc của người lao động; Tiết kiệm thời gian thực hiện các quy trình; Tiết kiệm thời gian tìm kiếm và xử lý thông tin. Sản phẩm được triển khai theo kế hoạch tập trung ở cấp Tập đoàn, Tổng công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị, vận hành và khai thác, quản lý thông tin và tiết kiệm tài nguyên vận hành hệ thống.

Về hiệu quả xã hội, SmartEVN bổ sung thêm một kênh truyền tải thông điệp của Tập đoàn và đơn vị đến người lao động, giúp gắn kết môi trường làm việc và củng cố văn hóa doanh nghiệp của EVN và các đơn vị; Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Đồng thời, toàn thể CBCNV Tập đoàn đều tham gia vận hành, khai thác hệ thống; Rút ngắn thời gian giao / nhận thông tin, tăng cường tính minh bạch trong quản lý.

Mặt khác, việc chuyển đổi từ quản lý thủ công sang quản lý điện tử sẽ đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phù hợp với xu thế phát triển chung về công nghệ thông tin của toàn xã hội. ngày hội. Ngoài ra, ứng dụng còn mang lại hiệu quả công việc cao, cho phép duyệt web mọi lúc mọi nơi, xử lý công việc nhanh chóng, đảm bảo tính xác thực và bảo mật thông tin cao.
Là một cổng tích hợp cho các hệ thống phần mềm dùng chung của EVN và cung cấp các dịch vụ nền tảng cho các hệ thống khác sử dụng, SmartEVN có tiềm năng phát triển rất lớn để mở rộng tích hợp trong tương lai. Cụ thể, tích hợp phiên bản mới của hệ thống Cổng thông tin điện tử (EVN Portal 2.0); Tích hợp hệ thống thanh toán điện tử của EVN (EVN Epayment); Tích hợp với hệ thống Kinh doanh Dịch vụ Khách hàng (CMIS 4.0); Tích hợp các trang tin nội bộ của EVN; Phiên bản tích hợp của EVN Elearning Cloud; Mở rộng các dịch vụ nền tảng: Dịch vụ máy chủ tập tin, Dịch vụ Email, Trò chuyện, SMS, Thông báo, Dịch vụ SmartOTP; Tích hợp với các phần mềm và dịch vụ do các đơn vị trong EVN phát triển; Tích hợp với các phần mềm và dịch vụ ngoài EVN./.

Leave a Reply

Your email address will not be published.