số doanh nghiệp thành lập tăng 194,1% so với cùng kỳ năm 2021

Rate this post

Trong quý III / 2022, cả nước ghi nhận số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập và xu hướng kinh doanh tốt hơn năm ngoái.

Ngay sau khi báo cáo GDP quý III / 2022 được Tổng cục Thống kê công bố, vấn đề hoạt động của doanh nghiệp đã được nhiều người quan tâm và quan tâm.

Về đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 9, cả nước có 11.466 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 3,8% so với tháng trước; tăng 194,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Cả nước cũng có 5.118 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 20,7% so với tháng trước và tăng 54,3% so với cùng kỳ năm 2021; 2.935 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 21,9% và tăng 31%; có 4.187 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể, giảm 6% và tăng 66,9%; 1.516 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể, giảm 22,4% và tăng 150,2%.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, cả nước có 163,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân mỗi tháng có 18,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại. Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường là 112,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước; trung bình một tháng có 12,5 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp

Kết quả khảo sát về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo quý III / 2022 cho thấy: 38,6% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn quý II / 2022; 36,0% doanh nghiệp cho rằng tình hình kinh doanh ổn định và 25,4% doanh nghiệp cho rằng khó khăn.

Dự kiến ​​trong quý IV / 2022, 48,7% doanh nghiệp cho rằng xu hướng sẽ tốt hơn so với quý III / 2022; 33,9% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 17,4% doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh lạc quan nhất với 83,6% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV / 2022 khả quan và ổn định hơn so với quý III / 2022; tỷ lệ này ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước lần lượt là 80,9% và 79,1%.

Xem thêm: Doanh thu từ hơn 700 tỷ đồng xuống con số 0 của ông chủ Hoàng Phúc International

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *