Thủ tướng yêu cầu cải thiện quản lý thuế thương mại điện tử | Tài chính

Rate this post
Yêu nhân viên cấp cao(Ảnh: TTXVN)

Sự phát triển nhanh chóng với nhiều hình thức mới của thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý nhà nước, trong đó có quản lý thu thuế.

Ngày 01/10/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 889 / CĐ-TTg về việc nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh số.

Thương mại điện tử chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ

Nội dung Công văn nhấn mạnh, Việt Nam là 1 trong 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN thực hiện thu thuế nhà cung cấp nước ngoài qua cổng thông tin điện tử trực tuyến.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và khen ngợi Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các Bộ, ngành liên quan đã nỗ lực phục vụ tốt hơn nữa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và người dân.

[Sẽ áp dụng AI trong quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử]

Tuy nhiên, với sự phát triển của nền kinh tế số, việc kinh doanh trên nền tảng số đã trở nên phổ biến. Doanh thu thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam năm 2021 ước tính đạt 13,7 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2020 và chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ cả nước.

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các thành phố tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến. nền tảng kỹ thuật số.

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì, khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, trong đó có giải pháp tăng cường quản lý thuế. đối với hoạt động thương mại điện tử, như hoàn thiện thể chế quản lý thuế trong các hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới…; Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với thương mại điện tử; Tiếp tục phối hợp, trao đổi, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành liên quan; Nghiên cứu, xây dựng nội dung tham gia đàm phán các hiệp định đa phương về quyền đánh thuế đối với thu nhập từ nền kinh tế số.

Phối hợp quản lý chặt chẽ

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương cho ý kiến ​​về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế cho người nộp thuế. có thể cung cấp các dịch vụ viễn thông, quảng cáo trực tuyến, sản phẩm và dịch vụ phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số và các sản phẩm, dịch vụ thông qua các nền tảng kỹ thuật số trong nước và quốc tế. biên giới.

Về phía Bộ Công Thương, Công điện yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tửphối hợp với Bộ Tài chính triển khai chia sẻ dữ liệu, kết nối thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Mặt khác, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư … để kết nối , chia sẻ tự động, Cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu chung.

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công văn đề nghị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung cấp thông tin về nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có thu nhập từ nền tảng qua biên giới theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm xây dựng và phát triển Hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia, thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch, đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng sử dụng khi tham gia thu thuế và các thu ngân sách nhà nước theo quy định của Luật này Luật quản lý thuế.

Công văn cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, phối hợp với cơ quan thuế các cấp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn. .

Ngoài ra, các địa phương chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan thuế triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, thực hiện các biện pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn. điện tử để tạo thói quen tiêu dùng văn minh.

Hạnh Nguyên (Vietnam +)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *