Thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp và thị trường lao động

Rate this post

Hình minh họa.

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 233 / KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Giáo dục nghề nghiệp và đào tạo. (Dạy nghề) trên địa bàn thành phố phù hợp với vị trí, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, người dân và yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực có tay nghề cao, phù hợp với định hướng phát triển doanh nghiệp. sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng trong từng thời kỳ.

Theo nội dung Quy hoạch, mục tiêu đến năm 2025 phải đảm bảo quy mô, cơ cấu ngành, nghề đào tạo phù hợp với cơ cấu kinh tế của thành phố. Chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng cao, trong đó chất lượng đào tạo của một số trường cao đẳng tiệm cận với trình độ của các nước ASEAN-4, một số ngành nghề tiệm cận với trình độ của các nước phát triển. phát triển trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có trình độ, chứng chỉ từ 3 tháng trở lên lên 40%.

Một số ngành, nghề cần ưu tiên phát triển để đáp ứng nhu cầu nhân lực của Thành phố: Logistics, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Cơ khí chế tạo, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin (ứng dụng cho công nghiệp). sử dụng phần mềm)…

Đến năm 2030, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực có tay nghề cao cho thành phố và cả nước; tham gia tích cực vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế; một số trường tiệm cận trình độ các nước trong khu vực ASEAN-4, trong đó một số nghề tiệm cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ 03 tháng trở lên lên 45%.

Một số ngành, nghề cần ưu tiên phát triển để đáp ứng nhu cầu nhân lực của Thành phố: Quản lý khách sạn, quản lý nhà hàng, điều hành nhà hàng, khai thác vận tải biển …

Phát triển đội ngũ giáo viên dạy các ngành, nghề trọng điểm

UBND TP đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính, trong đó tập trung vào các giải pháp đột phá, gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất trang thiết bị, đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo và phát triển đội ngũ giáo viên, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý. trong VET.

Cụ thể, thực hiện cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người sử dụng lao động tích cực tham gia vào hoạt động TVET và phát triển kỹ năng nghề, chú trọng đào tạo nghề tại nơi làm việc. Công việc; đẩy mạnh công tác tuyển sinh và phân luồng học sinh phổ thông; quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố, sắp xếp mạng lưới các cơ sở dạy nghề theo hướng linh hoạt, đa dạng về loại hình và hình thức tổ chức.

Thực hiện chuyển đổi số trong dạy nghề với mục tiêu phát triển các hoạt động trong môi trường số, thúc đẩy và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, CNTT trong hoạt động quản lý và dạy học. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề để tiếp cận công nghệ sản xuất của thị trường và doanh nghiệp, đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo …

Xây dựng đội ngũ giáo viên VET theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chú trọng kinh nghiệm thực tiễn và năng lực nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Tiếp tục xây dựng các mô hình liên kết giữa TVET với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và thị trường lao động trên từng địa bàn, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho dạy nghề, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia dạy nghề, tăng cường hỗ trợ và tài trợ từ các nước phát triển, các tổ chức quốc tế đầu tư cho dạy nghề….

Minh Hao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *