Tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản

Rate this post

(HNMO) – Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản; phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án nhà ở, kinh doanh bất động sản để kiến ​​nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, đình chỉ, đình chỉ hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng trong kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13 / CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản. phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững và Thông báo số 242 / TB-VPCP ngày 10/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở phúc lợi xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp, vừa được do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị ký ban hành.

Bộ Xây dựng tiếp tục thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh bất động sản.

Mục tiêu của quy hoạch là hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với giá cả phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. ; triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp; cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ và thị trường bất động sản.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản: Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghiên cứu, đề xuất ban hành các quy định hướng dẫn trình tự thực hiện đối với các dự án nhà ở, khu đô thị; phối hợp với các địa phương hướng dẫn quy trình, thủ tục chung về đầu tư, xây dựng các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, thực hiện đúng quy định dành 20% quỹ đất tại các dự án nhà ở, khu đô thị và đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn; phối hợp với các địa phương rà soát, công bố danh sách chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống ngân hàng thương mại.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến của thị trường bất động sản; đề xuất các giải pháp để thị trường phát triển ổn định, lành mạnh; tiếp tục hoàn thành đề án “Đầu tư xây dựng tối thiểu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025”; hoàn thiện và công khai hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *