Tín dụng toàn nền kinh tế tăng gần 10,5%

Rate this post


BNEWSNgân hàng Nhà nước cho rằng việc duy trì công cụ hạn mức tín dụng là phù hợp, nhằm bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. .

Ngày 23/9, tại cuộc họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng quý III / 2022, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, đến ngày 16/9, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 10,47% so với cuối năm 2021 và tăng 17,19% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Nhờ đó, đã góp phần kích hoạt mạnh mẽ các hoạt động kinh tế, tạo đà phục hồi các chỉ tiêu vĩ mô, từ đó giúp nền kinh tế từng bước phục hồi và tăng trưởng.
Trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 khoảng 6-6,5% và tỷ lệ lạm phát khoảng 4% do Quốc hội đề ra, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 14% vào năm 2022, có điều chỉnh cho phù hợp. với những diễn biến và tình huống thực tế. Trong bối cảnh hiện nay, Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc duy trì công cụ hạn mức tín dụng là phù hợp để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Qua đó, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô.
Theo đó, tín dụng được điều hành nhằm hỗ trợ tích cực cho phục hồi kinh tế nhưng không được chủ quan với rủi ro lạm phát; các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.
Về điều hành lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã điều chỉnh tăng lãi suất điều hành có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9. Cụ thể, lãi suất điều hành được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu điều hành lãi suất trong thời gian tới, đảm bảo phù hợp với lạm phát và tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Tuy nhiên, theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, Ngân hàng Nhà nước sẽ vận động các tổ chức tín dụng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay và nghiên cứu giảm lãi suất một số lĩnh vực ưu tiên.
Về điều hành tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong quý III / 2022, tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu nhiều áp lực do thị trường quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường và nguy cơ suy thoái gia tăng. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chủ động điều hành tỷ giá, phối hợp hợp lý, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ khác. Việc này nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát sao, thích ứng với diễn biến thị trường trong và ngoài nước; điều phối linh hoạt, thận trọng và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi kinh tế.
Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến lạm phát, thị trường trong và ngoài nước; tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay.
“Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ điều hành tăng trưởng tín dụng quanh mức 14%, hỗ trợ phục hồi kinh tế nhưng không được chủ quan với rủi ro lạm phát. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh để tạo động lực tăng trưởng bền vững, hạn chế tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro ”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết.
Để đẩy nhanh việc thực hiện hỗ trợ lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã thành lập các đoàn khảo sát liên ngành để đánh giá, đôn đốc việc thực hiện tại các ngân hàng thương mại và các địa phương; tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp các tỉnh, thành phố, tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ lãi suất. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *