TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Bình Đông

Rate this post

Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Điện mặt trời MK Miền Trung.

Quy mô sử dụng đất của dự án là 211,96 ha tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Vốn đầu tư của dự án là 2.428,376 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 365 tỷ đồng.

Thời hạn của dự án là 50 năm.

Hướng dẫn nhà đầu tư xác định rõ tiến độ thực hiện dự án

UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang hướng dẫn nhà đầu tư cụ thể hóa tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án. Dự án phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát việc sắp xếp, xử lý tài sản công trong phạm vi dự án (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật về quản lý. sử dụng tài sản công hoàn thành trước khi cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Ngoài ra, chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang và các cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá việc thực hiện dự án, kể cả việc góp đủ vốn chủ sở hữu và huy động vốn đúng hạn. Cấp chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư theo đúng quy định của pháp luật. pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, không để xảy ra khiếu kiện trong quá trình thực hiện dự án.

Ngoài ra, thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống của người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, các công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm và dạy nghề cho người bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất theo đúng tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người bị thu hồi đất.

Công ty Cổ phần Điện mặt trời MK Miền Trung (chủ đầu tư) chỉ được thực hiện dự án sau khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật. về quản lý và sử dụng đất trồng lúa; nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Đánh giá của bạn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *