Tình hình kinh doanh ngày càng tốt

Rate this post

Bình Phước: Cổng thông tin


(CTTĐTBP) – Trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh có 905 doanh nghiệp đăng ký thành lập, với số vốn đăng ký là 10.678 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh là 10.516 doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp giải thể), với số vốn đăng ký là 185.154.750 triệu đồng.

z3762707889577 783035c940cf2b66bfd96740cb058037

Xu hướng quý IV / 2022, 56,90% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng

Về xu hướng kinh doanh, từ kết quả khảo sát xu hướng quý III / 2022, 39,66% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III năm nay tốt hơn quý trước; 12,07% doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 48,28% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Dự kiến ​​quý IV / 2022, 62,07% doanh nghiệp đánh giá xu hướng tốt lên; 12,07% số doanh nghiệp dự báo sẽ khó khăn hơn và 25,86% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Trong các yếu tố chính ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 48,28% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường trong nước thấp là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiệp chướng; 43,10% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường quốc tế thấp; 65,52% doanh nghiệp cho rằng sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước cao; 36,21% doanh nghiệp cho rằng khó khăn về tài chính…

Về sản lượng sản xuất, có 43,10% doanh nghiệp đánh giá sản lượng sản xuất quý III / 2022 tăng so với quý trước; 15,52% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 41,38% số doanh nghiệp cho rằng ổn định. Xu hướng trong quý IV / 2022, 56,90% doanh nghiệp dự báo sản lượng sản xuất tăng; 12,07% số doanh nghiệp dự báo giảm và 31,03% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về kim ngạch xuất nhập khẩu, tháng 9/2022, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 405 triệu USD, tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 29,62% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng ước tính đạt 3.140,75 triệu USD, tăng 9,53 % so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 81,58% kế hoạch năm. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 9 ước tính đạt 263,1 triệu USD, tăng 4,86% so với tháng trước và tăng 34,11% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng ước tính đạt 1.986,5 triệu USD, tăng 4,08% so với cùng kỳ năm 2021. và đạt 81,75% kế hoạch năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *