Trên 600.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi

Rate this post


BNEWSNgày 22/9, Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002 / NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kiêm Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết, những kết quả đạt được trong 20 năm qua cho thấy, chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được chủ trương đúng đắn, mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước.

Qua đó, góp phần chăm lo cho người nghèo, nhóm yếu thế trong xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có vốn sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và vốn chủ sở hữu.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng, sau 20 năm thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã có hơn 600.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay hơn 11.449 tỷ đồng. cộng đồng để tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư cho con em học tập, giải quyết việc làm và các nhu cầu thiết yếu khác của cuộc sống.

Tổng nguồn vốn đến cuối tháng 8 năm 2022 đạt hơn 4.800 tỷ đồng, tăng gấp 39,3 lần so với khi mới thành lập. Đến nay, 17 chương trình tín dụng ưu đãi đã được triển khai, tổng dư nợ đạt 4.793 tỷ đồng, với hơn 110.000 hộ còn dư nợ, tăng gấp 42 lần so với khi mới thành lập, tốc độ tăng dư nợ bình quân hàng năm. là 23,55% và đặc biệt dư nợ cho vay bình quân hộ tăng từ 2,9 triệu đồng / hộ lên hơn 43 triệu đồng / hộ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách trong 20 năm qua đã góp phần giúp gần 86.000 hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 122.000 lao động, hơn 88.000 học sinh, sinh viên, được vay vốn học tập, xây dựng 336 nghìn công trình nước sạch và VSMT nông thôn, hỗ trợ xây dựng mới và làm mới 591 căn nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách, hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo vùng khó có vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống. cuộc sống.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng yêu cầu, thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần bám sát chiến lược phát triển đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy trong thời gian tới. lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt, tiếp tục tranh thủ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, tập trung nguồn lực địa phương cho một số chương trình tín dụng trọng điểm, coi trọng người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác. trung tâm phát triển để phục vụ tốt hơn.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, có giải pháp phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ mang lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Nai.
Đồng chí Nguyễn Đức Hải đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT / TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và đã kết luận. Số 06-KL / TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT / TW.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đối với các chính sách xã hội đặc thù; tích cực thực hiện tốt công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương và địa phương vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thực hiện Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published.