VCI lần đầu tiên được FiinRatings xếp hạng A – với triển vọng ổn định

Rate this post

Theo FiinRatings, tình hình kinh doanh của VCI ở mức Tốt với vị trí dẫn đầu trong mảng môi giới tổ chức với thị phần ổn định từ 25-29% trong mảng này trong 3 năm qua, góp phần vào sự ổn định của công ty. doanh thu môi giới và hạn chế ảnh hưởng của việc sụt giảm thanh khoản của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán như thời gian qua.

VCI nằm trong Top 5 công ty dẫn đầu ngành theo quy mô doanh thu và tổng tài sản, đồng thời dẫn đầu về hoạt động tư vấn và ngân hàng đầu tư. Mô hình kinh doanh đa dạng với các hoạt động ngân hàng đầu tư, tự doanh, môi giới và cho vay ký quỹ góp phần cân bằng VCI ngay cả trong điều kiện thị trường không thuận lợi.

Mức độ đòn bẩy và cơ cấu vốn của Công ty được đánh giá ở mức phù hợp với mô hình tập trung vào hoạt động kinh doanh vốn như đầu tư và cho vay ký quỹ. Sau khi thực hiện các điều chỉnh đối với các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết có tính thanh khoản thấp và dài hạn, FiinRatings đánh giá tỷ lệ Nợ / Vốn chủ sở hữu đã điều chỉnh của VCI tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 vẫn ở mức tương đương với mức trung bình của ngành.

Ngoài ra, hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của VCI được đánh giá ở mức tương đối tốt, thể hiện qua tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (“ROE”) liên tục được giữ trong khoảng 18-25%. trong 8 năm qua, so với mức biến động tương đối mạnh trong khoảng 7 – 22% của toàn ngành cùng kỳ. Công ty đã thực hiện chiến lược tăng trưởng tương đối thận trọng, không ưu tiên chiến lược cạnh tranh giảm phí giao dịch và tập trung tăng chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng và duy trì hiệu quả hoạt động.

“Chúng tôi đánh giá vị thế rủi ro của VCI ở mức Phù hợp, điều này thể hiện ở chính sách và quản lý rủi ro thận trọng và toàn diện, khẩu vị rủi ro thấp, cũng như sự phát triển của hệ thống ngân hàng, công nghệ thông tin giúp tự động hóa xử lý giao dịch, duy trì nợ xấu không phát sinh từ Hoạt động cho vay ký quỹ, bên cạnh đó, với mô hình kinh doanh có tỷ trọng đóng góp lớn từ hoạt động đầu tư, khả năng Quản lý rủi ro và chiến lược đầu tư cũng là những yếu tố quan trọng làm nền tảng cho xếp hạng của Công ty. – các doanh nghiệp đã thành lập. các yếu tố cơ bản và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, và được hỗ trợ bởi lợi thế và kinh nghiệm của Công ty trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, cũng như năng lực cốt lõi trong nghiên cứu và phân tích. Đầu tư vào các công ty chưa niêm yết với tính thanh khoản thấp cũng là một hạn chế đối với tín dụng của VCI đánh giá, “FiinRa Rating Board tings lưu ý.

FiinRatings công công bố xếp hạng tín nhiệm A- với triển vọng Ổn định.
FiinRatings đã xếp hạng tín dụng A- với triển vọng Ổn định.

Tuy nhiên, việc đa dạng hóa huy động vốn giúp VCI tăng tính linh hoạt trong quản lý vốn và duy trì mức thanh khoản tốt. Dựa trên phân tích dòng tiền của FiinRatings, VCI có khả năng duy trì mức độ thanh khoản tốt, với nguồn thanh khoản duy trì ở mức 1,2 đến 1,3 lần mức sử dụng thanh khoản của Công ty trong năm. 12 tháng tới.

Bên cạnh đó, nguồn vốn đa dạng với các khoản vay hợp vốn nước ngoài chi phí thấp và hạn mức tín dụng từ các ngân hàng trong nước mang lại sự linh hoạt trong hoạch định tài chính cho VCI. Với việc quản lý rủi ro tương đối hiệu quả, FiinRatings cho rằng thanh khoản của VCI sẽ duy trì ở mức tốt trong thời gian tới.

Ngoài các yếu tố điều chỉnh nêu trên, FiinRatings còn đánh giá rủi ro về pháp lý và chính sách đối với ngành dịch vụ tài chính nói chung và lĩnh vực chứng khoán nói riêng. Trong quan hệ với các ngân hàng thương mại, nguồn thu nhập của các công ty chứng khoán đa dạng hơn, nhưng hầu hết các nguồn thu này đều chịu ảnh hưởng của những biến động của thị trường tài chính. Bên cạnh việc đối mặt với rủi ro thị trường, các công ty chứng khoán cũng bị hạn chế về khả năng tiếp cận vốn đa dạng so với các ngân hàng thương mại.

Mặt khác, trong mối quan hệ với các lĩnh vực tài chính khác như tài chính tiêu dùng, các công ty chứng khoán được hưởng lợi từ việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cũng như sự giám sát chặt chẽ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nhà nước và Bộ Tài chính. Yếu tố khung pháp lý và đặc điểm ngành cũng được phản ánh trong xếp hạng tín nhiệm của VCI.

Ngoài ra, FiinRatings cũng phân tích các yếu tố có thể dẫn đến việc nâng hạng hoặc hạ bậc xếp hạng tín nhiệm, với khả năng thay đổi xếp hạng tín nhiệm của VCI trong vòng 24 tháng tới.

Theo đó, trong kịch bản nâng điểm xếp hạng, các yếu tố được xem xét bao gồm: Thị phần môi giới được cải thiện đáng kể, hiệu quả hoạt động được duy trì ở mức tốt, tiếp tục áp dụng các chính sách quản lý rủi ro. ro chặt chẽ; Cơ cấu thu nhập có sự đóng góp lớn hơn từ hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ thông qua việc mở rộng quy mô kinh doanh và cơ sở khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân.

Đối với kịch bản tụt hạng là khi VCI bị sụt giảm thị phần môi giới đáng kể, ảnh hưởng đến việc duy trì trong top 10 công ty chứng khoán hàng đầu hoặc Công ty tăng khẩu vị rủi ro ở các công ty chứng khoán khác. hoạt động đầu tư hoặc cho vay ký quỹ; Cơ cấu vốn và khả năng sinh lời / hiệu quả hoạt động của Công ty đã giảm sút rõ rệt. Bên cạnh đó, các yếu tố thị trường có diễn biến bất thường, bất lợi ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản và lợi nhuận của Công ty cũng sẽ được xem xét.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *