Bình Phước: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Rate this post

Chỉ thị nêu rõ: Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Phước đã tích cực nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Bình Phước. biết rõ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp luôn chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư làm thủ tục nhanh chóng. , tổ chức sản xuất kinh doanh tinh gọn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh chưa thực sự hấp dẫn, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn ở thứ hạng thấp.

Để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao rõ rệt chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp. các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát các quy định không còn phù hợp để cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp; phối hợp có hiệu quả và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hàng năm đánh giá năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, thái độ của cán bộ tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp, nhất là những lĩnh vực bị đánh giá thấp trong Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. PCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI); mạnh dạn thực hiện các biện pháp điều động, luân chuyển, thay đổi cán bộ nếu cần thiết.

Kịp thời công khai, minh bạch thông tin, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, các dự án, kế hoạch phát triển của tỉnh. Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp hàng tháng, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Thiết lập đường dây nóng để giải đáp, cung cấp thông tin, tài liệu cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp chuyển đổi số, tuyển dụng lao động, đổi mới công nghệ. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch,… Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng trong tỉnh, tránh chồng chéo. chéo, nhân đôi; đẩy mạnh giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý các hành vi nhũng nhiễu, cản trở, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo xử lý các điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *