EVNGENCO3 hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống

Rate this post

EVNGENCO3 hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống

Tính chung 8 tháng đầu năm, lũy kế doanh thu sản xuất điện của Công ty mẹ đạt 29.965 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 68% kế hoạch năm.

Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, mã PGV-HoSE) vừa gửi tới nhà đầu tư bản tin tháng 8/2022. Theo đó, sản lượng điện lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 21,17 tỷ kWh, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 66,47% kế hoạch năm. Doanh thu phát điện lũy kế của Công ty mẹ đạt 29.965 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 68% kế hoạch năm.Sản lượng điện tích lũy EVNGENCO3 (Triệu kWh)

Đặc biệt, tính riêng trong tháng 8, tổng sản lượng điện của EVNGENCO3 đạt 2,69 tỷ kWh, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng của công ty mẹ đạt 2,38 tỷ kWh, tăng 34,4%. Doanh thu đạt 3.860 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá điện tăng là động lực chính thúc đẩy doanh thu của EVNGENCO3. Bên cạnh sản lượng tăng, tổng giá thanh toán điện bình quân (FMP) tháng 8 đạt 1.511 đồng / kWh, cao hơn cùng kỳ năm trước 51%. Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp giá điện phục hồi nhưng vẫn thấp hơn giá điện toàn thị trường vào tháng 4/2022.Tổng giá thị trường điện bình quân (FMP) (đồng / kWh)

Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp tiếp tục được huy động cao do điều kiện thủy văn thuận lợi, các nhà máy nhiệt điện khí và than được huy động theo nhu cầu của hệ thống. Các nhà máy điện đảm bảo sản lượng để ứng phó với mùa mưa bão.

Trong cơ cấu doanh thu của EVNGENCO3, điện khí là nguồn điện dẫn đầu về công suất với doanh thu đóng góp theo định kỳ. Nhận định trong một báo cáo mới đây, SSI Research cho biết, giá bán điện giữa hai nhóm điện khí và than hiện đã được thu hẹp.

Phân tích của NOAA (Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ) cho thấy điều kiện thủy văn có thể kém thuận lợi hơn vào năm 2023. Sản xuất điện của các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện. điện khí hóa, có thể huy động cao hơn. Giá than nhiệt vẫn tăng, trong khi giá khí điều chỉnh giảm. Theo SSI Research, yếu tố này sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh của nhóm điện khí.Doanh thu phát điện của các đơn vị tại Công ty mẹ – Đơn vị: Tỷ đồng

Về cung cấp khí và than, EVNGENCO3 cho biết, khả năng cung cấp khí của khu vực Đông Nam Bộ đảm bảo cho sản xuất điện với mức bình quân khoảng 13,8 ÷ 16 triệu m3 / ngày đêm. Các nhà máy điện Phú Mỹ đảm bảo nhiên liệu khí và dầu luôn duy trì lượng tồn kho tối ưu cho sản xuất. Cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện đảm bảo sản xuất.

Trong tháng 9, Công ty đặt mục tiêu sản lượng điện toàn hệ thống đạt 2,5 tỷ kWh. Trong đó, công ty mẹ 2,25 tỷ kWh, công ty con và công ty liên kết 265 triệu kWh. Tổng công ty sẽ tập trung cung cấp than để đảm bảo vận hành các nhà máy nhiệt điện than.

Về tình hình triển khai dự án, EVNGENCO3 cho biết, dự án nâng cấp tàu dầu Vĩnh Tân 2 đã hoàn thành 90% tiến độ, sau khi hoàn thành sẽ nâng công suất tiếp nhận tàu từ 1.000 DWT lên 3.000 DWT, phục vụ sản xuất tro xỉ, cải tạo. hiệu quả và giảm chi phí vận chuyển.

Dự án nâng cấp cảng than Vĩnh Tân 2 nâng công suất tiếp nhận tàu từ 30.000 DWT lên 50.000 DWT đạt 70% tiến độ, dự án đường ống vận chuyển tro xỉ từ silo nhà máy ra cảng dầu đã đi vào hoạt động từ tháng 8.

Leave a Reply

Your email address will not be published.