Kế hoạch tăng vốn của ngân hàng dự kiến ​​trong 3 tháng cuối năm 2022

Rate this post

Các ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tăng vốn trong những năm tới.

Việc huy động vốn thông qua phát hành riêng lẻ hoặc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ giúp các ngân hàng tăng cường sức mạnh tài chính, cải thiện hệ số CAR, tăng vốn chủ sở hữu và nguồn vốn trung dài hạn. , phát triển kinh doanh.

Thông tin cụ thể về phát hành riêng lẻ / chào bán ra công chúng thường sẽ gây ra biến động về giá cổ phiếu.

Các chuyên gia tại Agriseco cho rằng các ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn trong những năm tới, nhất là khi có Đề án “Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”. được phê duyệt vào tháng 6 năm ngoái.

Theo đó, đến năm 2025, nhóm ngân hàng thương mại quy mô lớn phải đảm bảo vốn điều lệ tối thiểu 15.000 tỷ đồng, còn ngân hàng thương mại nhỏ, vừa và vốn nước ngoài là 5.000 tỷ đồng. .

Theo đó, các chuyên gia của Agriseco nhận định, lợi nhuận ngành ngân hàng trong hai năm 2022 và 2023 sẽ khó duy trì tốc độ tăng trưởng.
cao nhất là giai đoạn 2020-2021.

Động lực tăng trưởng của nhóm yếu hơn khi không gian tăng lên
Tăng trưởng tín dụng không nhiều và NIM đang chịu áp lực do lãi suất đầu vào có xu hướng tăng trong khi lãi suất cho vay khó tăng tương ứng. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể hỗ trợ nhóm ngân hàng trong thời gian tới.

MBBank: Lợi nhuận trước thuế đến giữa quý III / 2022 của ngân hàng mẹ đạt 14.500 tỷ đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published.