Những ấn tượng về Phong trào “Yêu nước vệ sinh nâng cao sức khỏe nhân dân”

Rate this post

Trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác vệ sinh phòng bệnh, coi đây là một trong những công việc quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cách đây 64 năm, ngày 2/7/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Vệ sinh yêu nước” đăng trên báo Nhân dân số 1572 để kêu gọi toàn dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh. Phòng ngừa. Bác nhắc nhở: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, “Từ già đến trẻ, trai gái yêu nước đều phải chú ý giữ gìn vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Vệ sinh yêu nước” của Bác Hồ, ngày 01/7/2012, Chủ tịch nước chính thức phát động Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” trên phạm vi toàn quốc, kêu gọi toàn dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe và lấy ngày 02/7 hàng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước.

Theo đó, ngày 26/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29 / CT-TTg về việc thực hiện Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” và coi việc thực hiện Phong trào là trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị và con người. Việc thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân được coi là hoạt động thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhiều phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường được phát động trên địa bàn huyện

Tại Chỉ thị đã nhấn mạnh phần giao nhiệm vụ cho các địa phương với các nhiệm vụ sau: “Thực hiện đồng bộ các giải pháp khơi dậy ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan đến sức khỏe như vệ sinh phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; vận động nhân dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hành vi vệ sinh lành mạnh. Thực hành ăn sạch, uống sạch, sống sạch; thu gom, không đổ rác thải bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi; xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ra xa nơi ở; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động không để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu liên quan đến vệ sinh và nâng cao sức khỏe của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án … đang triển khai trên địa bàn. ”.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự tham mưu, tổ chức thực hiện tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong huyện, công tác vệ sinh phòng bệnh được triển khai sâu rộng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị và được nhiều kết quả tích cực

Để tạo sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện đã xây dựng Đề án số. 04 / ĐA-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 trình diễn thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Sơn giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Nghị quyết số 04 / NQ-HĐND ngày 13/7/2018 về việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 02-NQ / HU ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và nhiều văn bản khác. chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn thực hiện công tác bảo vệ trường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, giao các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã, thị trấn bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải tại các khu dân cư trên địa bàn; hướng dẫn người dân tự phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý hợp vệ sinh tại gia đình, vận động các hộ sản xuất, kinh doanh, buôn bán tạp hóa, dịch vụ ăn uống ở khu đông dân cư ký cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

Người dân nhiều địa phương tích cực dọn vệ sinh môi trường

Huyện xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân nhằm thay đổi nhận thức, hành vi có hại cho môi trường, tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động,… phòng chống dịch bệnh. là một yếu tố quan trọng cần được tăng cường. Do đó, cCông tác truyền thông được triển khai đa dạng cả về nội dung và hình thức, từ trực tiếp đến gián tiếp như: tuyên truyền bằng Pano, áp phích, tờ rơi, băng rôn, hội nghị quần chúng. họp hàng tháng, quý, năm để tổng kết công tác thi đua khen thưởng cuối năm …; các hoạt động cộng đồng như mít tinh, chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước 2/7, Ngày thế giới rửa tay với xà phòng 15/10, Ngày nhà vệ sinh thế giới 19/11, Tuần lễ quốc gia về nước. vệ sinh môi trường, lễ hội vệ sinh … viết tin, bài phát trên sóng truyền thanh huyện, đài 3 cấp, trang thông tin điện tử huyện …

10 năm thực hiện Phong trào, toàn huyện đã lắp đặt trên 2.000m2 bảng quảng cáo, áp phích (trung bình 200m2 / năm), gần 120 buổi tuyên truyền lưu động. Xây dựng và phát sóng 120 lượt chuyên mục sức khỏe và đời sống tuyên truyền vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân với tổng số 680 tin bài (bình quân mỗi năm tuyên truyền 50-70 tin bài) và hàng trăm tin bài trên đài truyền thanh các xã và các thị trấn. Đăng tải 125 tin, ảnh, văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 29 / CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên Trang thông tin điện tử (kể từ khi Trang đi vào hoạt động năm 2017).

Việc thu gom rác thải do các địa phương trên địa bàn thực hiện

Các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày thứ bảy xanh, ngày chủ nhật sạch”,… vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nông thôn, các mô hình thu gom rác thải trong hộ gia đình như: Mô hình “5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch vườn đẹp”, “Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”, “Câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường”, “Dòng sông tự quản”, “ Đoạn đường tự quản ”, … được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Để đảm bảo nước sạch cho người dân, hàng năm huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. phối hợp với Phòng Quản lý Tài nguyên nước và Khí tượng Thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra việc cung cấp nước sạch trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố khu vực xung quanh trường học, bếp ăn tập thể trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn có hợp đồng. phối hợp với nhà trường, nhất là trong các đợt cao điểm trong năm: Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và Tết Trung thu … được triển khai với nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. kinh tế trên địa bàn huyện.

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh lao động được nâng cao

Với mục tiêu 100% cơ sở y tế đảm bảo cải thiện các điều kiện về vệ sinh môi trường, xử lý chất thải y tế, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện xây dựng các cơ sở y tế xanh lau dọn đẹp; quản lý chất thải trong các cơ sở y tế nhằm góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện.

Tính đến hết tháng 6 năm 2022, toàn huyện có 276/298 khu dân cư của 25/25 xã, thị trấn được tổ thu gom rác thải của các xã, thị trấn thu gom với tần suất 01-03 lần / tuần. trọng lượng chất thải 1.450 tấn / tháng. Các loại rác thải: công nghiệp, y tế, bao bì thuốc trừ sâu, nguy hại được thu gom và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2021 đạt 41,1%, tăng 32,4% so với năm 2012. Tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2012 đạt 71,86%, đến năm 2021 đạt tỷ lệ 87,8%. Đảm bảo an toàn thực phẩm; an toàn vệ sinh lao động được đảm bảo, không để xảy ra dịch bệnh, không để xảy ra tai nạn lao động, ngộ độc thực phẩm trong doanh nghiệp, trường học, trong cộng đồng; mẫu nước năm 2012 và 2022 của các nhà máy nước trên địa bàn huyện đều nằm trong giới hạn cho phép.

Có thể khẳng định rằng, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29 / TTg-CP ngày 26/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân: Bảo vệ môi trường, vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường. công tác vệ sinh môi trường được các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng, tích cực tham gia bằng những việc làm, việc làm cụ thể, thiết thực – qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các vấn đề về vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh lao động, từng bước thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh có hại, Giữ gìn thói quen và lối sống hợp vệ sinh, văn minh tốt cho sức khỏe – góp phần xây dựng huyện NTM vào năm 2023.

Nguyễn Hiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *