Phát huy giá trị vốn tín dụng ưu đãi tại Nghệ An

Rate this post

Trong 20 năm qua, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tiếp cận thuận lợi, kịp thời và đầy đủ các nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách, người vay nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết phát huy nội lực, vươn lên trong sản xuất tạo thu nhập, từng bước thoát nghèo. trở nên giàu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.