Văn Phú – Invest: Dòng tiền kinh doanh âm 1.078 tỉ đồng

Rate this post

Giao diện dịch vụ của Văn Phú – Invest bị phạt

Ngày 05/9/2022, Giấy chứng nhận Nhà nước ban hành Quyết định số 651 / QĐ-XPVPHC về việc xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với số tiền 200 triệu đồng theo quy định tại điểm 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020 / NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm chính trong lĩnh vực chứng nhận bảo mật và chứng khoán trường.

Cùng với đó, Công ty cổ phần Tư vấn Văn Phú – Invest phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được cấp quyền trên số cổ phần có từ hành vi range theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020 / NĐ-CP. Đồng thời, phiếu bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi phạm vi trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020 / NĐ-CP.

Được biết, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Văn Phú – Invest đã có cơ quan quản lý hành chính không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Cụ thể vào ngày 25/6/2021, Công ty này mua 3.719.923 cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (chứng khoán: HAF) dẫn đến số lượng nắm giữ khi giao dịch là 3.719.923 cổ phiếu so khớp tỷ lệ 25,65% điều kiện vốn của HAF but not register chào mua công khai).

Lạ kỳ trở thành cổ đông của HAF chỉ trong 1 tuần của Văn Phú – Invest

Ngày 25/6/2021, doanh nghiệp này công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng 3,19 triệu phiếu cổ của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội.

Nhưng chỉ đến ngày 1/7/2021, Văn Phú – Invest đã thông qua quyết định của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest tại Công ty CP Thực phẩm Hà Nội. Như vậy có thể thấy, sau một khoảng thời gian thực hiện mua số lượng lớn cổ phiếu tại Công ty CP Thực phẩm Hà Nội, Văn Phú – Invest đã toàn bộ.

Cũng liên quan đến giao dịch “tia sáng” này, ngày 30/6/2021 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội công bố trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Văn Phú – Invest đã trở thành cổ đông của doanh nghiệp this when owner 3.500.200 old part (24,14%). Tuy nhiên chỉ 01 ngày sau đó, tức ngày 1/7, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội đã công bố Văn Phú – Invest không là cổ đông.

Cụ thể, theo lịch sử giao dịch chứng khoán HAF mã, ngày 25/06/2021 có 3.719.923 cổ phiếu HAF được giao dịch với đồng giá trị 56.275.775.700 thì đến ngày 1/7/2021 có 3.500.200 cổ phiếu HAF được giao dịch với 94.155.380.000 đồng giá trị.

Trước khi sai phạm vi của Văn Phú – Invest, trên thị trường chứng khoán không có dịch vụ mua – bán “chui” ảnh hưởng không nhỏ đến tính toán minh bạch của thị trường cũng như quyền lợi của nhà đầu tư. Trong đó, phải kể đến dịch vụ bán “chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC, thu lợi bất chính 530 trong phiên giao dịch ngày 10/12022.

Theo Bộ Công an, ông quyết định gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của trường chứng khoán Việt Nam và cấu hình đủ yếu tố thành “Thảo chứng khoán trường”.

Được biết, Công ty Thực phẩm Hà Nội tiền thân là Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hà Nội được thành lập ngày 10/07/1957 và thành lập lại theo Quyết định số 490 / QĐ-UB ngày 26/01/1993 của UBND Thành phố Hà Nội. Ngày 23/08/2004, HAF change thành Công ty TNHH Nhà nước MTV Thực phẩm Hà Nội. Tháng 11/2012, HAF change thành Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hà Nội

Đến ngày 28/05/2015, HAF chuyển đổi chính thức thành Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Ngày 24/07/2017, cổ phiếu HAF giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10.000 đ / CP. Show at, the capital of HAF is 145 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông lớn tính đến ngày 30/6/2020 bao gồm: CTCP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI nắm giữ 22%, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội nắm giữ 20%, CTCP Chứng khoán Phố Wall là 18,76 % và cá nhân ông Nguyễn Thế Vinh nắm giữ 5%.

Tình hình kinh doanh của Văn Phú – Invest in 6 tháng đầu năm 2022

Theo báo cáo kiểm tra tài chính hợp nhất giữa niên độ của CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (HOSE: VPI), tổng tài sản của VPI đã tăng từ 9.835 vào cuối năm 2021 Tỷ lệ lên 10.814 Tỷ (30/06 / Năm 2022).

Theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2022, VPI ghi nhận doanh thu trong kỳ đạt 451 tỷ đồng, tăng gần 154% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 219 tỉ đồng, gấp 7 lần. Tuy nhiên, tiền giảm giá gần 1.000 tỉ đồng, tương ứng giảm từ 1,223 tỉ đồng xuống 293 tỉ đồng.

Nợ phải trả VPI tính đến cuối tháng 6/2022 đạt 7,372 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm 2022.

Chú ý đáng chú ý, cuối kỳ báo cáo chuyển tiền từ đầu hoạt động Văn Phú – Đầu tư âm ở mức 1.078 tỉ đồng. Theo các chuyên gia, trường hợp tiền thu nhập nhỏ hơn tiền chi ra cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình sản xuất tiêu thụ hoặc khó khăn trong việc hồi sinh tiền. This ĐỒNG NGHĨA Khi đó doanh nghiệp sẽ phải bù lại bằng dòng đầu tư tiền hoặc dòng tiền hoạt động tài chính, như vay nợ, huy động thêm vốn từ cổ đông, thanh lý tài sản…

Với hợp đồng VPI, hàng tồn kho cũng tăng từ gần 3,443 Tỷ (31/12/2021) lên hơn 4,086 Tỷ (30/6/2022).

Chuyên gia nhận định, hàng tồn kho luôn có rủi ro giảm giá, account must get cũng có rủi ro về hồi phục khả năng. Thêm vào đó, việc vay vốn để bù đắp cho dòng tiền thiếu hụt còn làm gia tăng khoản vay nặng lãi cũng như rủi ro về tài chính DN không được cấu trúc nguồn vốn để trả nợ tài khoản đến hạn.

Được biết, HĐQT VPI đã thông qua việc triển khai phương pháp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến ​​phát hành lá gói 22 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ lệ 10%.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tính đến cuối năm 2021 Công ty còn xém 879 tỷ đồng. Thực hiện thời gian là năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận phát hành.

Bộ tài chính chỉ đạo tăng cường quản lý, giám sát, bảo đảm ổn định trường chứng khoán

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chỉ có thị số 02 / CT-BTC về việc tăng cường công việc quản lý, kiểm tra, giám sát bảo mật, ổn định trường chứng khoán.

Theo Bộ Tài chính, trước tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam những tháng đầu năm 2022 có nhiều biến động, cơ quan này chỉ đạo, yêu cầu Bảng kê chứng chỉ Nhà nước bảo trì, phối hợp với các cơ quan , đơn vị liên kết đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bất thường dấu hiệu trên thị trường để phát hiện kịp thời và xử lý các phạm vi hoạt động; vui lòng chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để phân phối thông minh, điều tra, xử lý theo quy định của các trường họp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thời gian diễn biến thị trường gần đây cho thấy, những chỉ đạo của Bộ Tài chính bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, để chứng khoán trường tiếp tục phát triển ổn định, đảm bảo an toàn, an ninh tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề xuất các chủ đề đơn vị, đề xuất các biện pháp giải quyết vấn đề vấn đề, ngăn chặn các chính sách lợi ích hoạt động, hạn chế tối đa lỗ hổng chính sách tạo cơ hội cho các phạm vi hoạt động …

Ủy ban tài chính chứng khoán chỉ đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán tăng cường giám sát việc tuân thủ các dịch vụ của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, thành viên giao dịch.

Thẩm định chặt chẽ các hồ sơ đăng ký niêm yết / đăng ký chứng khoán giao dịch của các doanh nghiệp, chú trọng kiểm tra chất lượng, hồ sơ chính bảo mật, đặc biệt lưu trữ các công ty có hiện tượng vốn nhanh, công ty mới thành lập, doanh thu không tương thích với vốn mô hình, chưa có sản phẩm, định hướng kinh doanh rõ ràng …

Bộ Tài chính cũng giao ban Chứng khoán bảo trì, phối hợp với Phòng Tài chính ngân hàng, Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý tài sản, đề xuất với Ngân hàng Nhà nước giải pháp giám sát quá trình tăng vốn, góp vốn, chuyển nhượng vốn của các công ty đại chúng để bảo đảm hoạt động này diễn ra bình thường, thực chất, theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa trạng thái tăng vốn ảo, chuyển tiền, lòng vòng, tiền thu được từ quá trình thay đổi cơ cấu vốn sử dụng không đúng mục tiêu đăng ký, giám sát chặt chẽ hiện tượng chủ doanh nghiệp hoặc cổ đông chi phối lợi ích trong điều hành doanh nghiệp Rút lại tiền đi vay khi thực hiện hiện dịch vụ góp vốn …

Về chứng khoán giám sát giao dịch, Bộ tài chính giao ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tăng cường giám sát chứng khoán trường cơ sở và phái sinh.

Theo đó, giám sát chặt chẽ chứng khoán mã có lớn tài khoản, diễn biến bất thường, tăng giảm liên tiếp, biến, giá trị cổ phiếu không phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Other face, will be process of the thanh tra, kiểm tra việc xử lý quỹ đầu tư trái phép, quỹ không hoạt động để rút giấy phép và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ tài chính cũng giao ban Chứng khoán thanh tra, giám sát công việc phát triển vốn mở rộng của các công ty đại chúng, niêm yết trên sàn chứng khoán, phối hợp với chứng khoán Sở Giao dịch tăng cường hơn nữa công việc bố trí thông tin trên các phương tiện đại chúng thông tin, kịp thời cảnh báo các nhà đầu tư về bất thường các đồ vật trên thị trường. Song song, will have a basic public information, parsing about active, the main document of business business, have a stock code is being delivery as any normalised variable.

Ủy ban tài chính ban chứng khoán bảo trì xây dựng báo cáo và các liên kết tiêu chí, trên cơ sở yêu cầu các công ty chứng khoán cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động tình hình trong thời gian qua, đặc biệt đặc biệt là tập trung vào một số nghiệp vụ như tự doanh, cấp ký quỹ, tư vấn môi trường, lãnh đạo trái phiếu, cũng như tình hình tăng vốn rất mạnh trong năm 2021 và nửa đầu năm 2022.

Trên cơ sở báo cáo của các công ty chứng khoán, Ủy ban chứng khoán bảo trì phối hợp với Vụ Tài chính ngân hàng, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh tính chính xác của báo cáo, phân tích tích số liệu để từ đó chỉ ra những dấu hiệu bất thường (nếu có) trong hoạt động của chứng khoán công ty.

Xem xét có hay không một số cá nhân, doanh nghiệp lợi ích, kết hợp với công ty chứng khoán để thao tác, làm giá cổ phiếu cũng như tư vấn, lách luật phân phối trái phiếu doanh nghiệp lẻ cho nhà đầu tư not a home private stockprocation.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, xác định các vấn đề của chủ động tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của các trường thành viên và đồng thời đề xuất bổ sung, xem xét giới hạn một số nghiệp vụ các công ty chứng khoán nhắm mục tiêu chế độ tăng trưởng trạng thái nóng, thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng dẫn, an toàn

Leave a Reply

Your email address will not be published.